KONKURS WYDAWNICZY

AMBASADOR NOWEJ EUROPY


Ambasador Nowej Europy to konkurs skierowany do wydawców i autorów.
Jury poszukuje książek, które w odważny i bezkompromisowy sposób
burzą zastane stereotypy i klisze, definiujące Europę i jej mieszkańców
i szukających odpowiedzi na to, czym dzisiaj jest Europa.


Stary Kontynent od wieków jest miejscem krzyżowania się kultur, języków oraz idei. Dziś jesteśmy świadkami rozpadu dotychczasowych definicji europejskości i prób definiowania na nowo jej filarów. Bezpowrotnie odchodzi w przeszłość dotychczasowa konstrukcja europejskiej tożsamości przez wieki opierana na rodowodzie grecko-rzymskim i granicach od Atlantyku po Ural. Jesteśmy świadkami budowy nowej Europy, która wciąż jest niejednorodna, płynna i ulotna. Europa to nie tylko miejsce na mapie świata, ale przede wszystkim wspólnota zamieszkujących ją ludzi.

Przez stulecia dzieje Europy pisano przez pryzmat wojen, podbojów i zmian granic, ale przecież istniała wspólna, europejska tożsamość. Czym jest dzisiaj? Na czym się opiera? Co ją wzmacnia, a co powoduje, że przegrywa w zderzeniu z resztą świata? Czy jest w kryzysie, czy w rozkwicie?

Wszystkie te pytania znajdują swoje odbicie w literaturze. Ta ostatnia bowiem służy jako narzędzie nazywania, opisywania, tłumaczenia, czy weryfikowania europejskiej historii i współczesności oraz wszystkiego, co się z nimi wiąże. Jest kluczem do lepszego poznania i zrozumienia unikalnego kodu kulturalnego stanowiącego o tożsamości Europy.

Mnogość literackich form pozwala przedstawić te zagadnienia w najróżniejszy sposób. Reportaż, esej, biografia, wywiad, wspomnienia, powieść, komiks, zbiór opowiadań, tomik poezji – wszystkie te formy są brane pod uwagę w konkursie. Nadsyłane książki mogą przynależeć do nurtu książek historycznych, politologicznych, socjologicznych czy filozoficznych.

Jury Konkursu Wydawniczego AMBASADOR NOWEJ EUROPY skupia się na odnajdywaniu merytorycznych i bardzo często nieoczywistych interpretacji nowych odsłon europejskiej solidarności, wzajemnych interakcji oraz nieustannego przenikania się historii, kultury i doświadczeń polityczno-społecznych narodów i społeczeństw Europy.


organizatorzy | Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu


Edycje konkursu