MŁODZI SOLIDARNI

MŁODZI SOLIDARNI to artystyczno-społeczno-historyczny projekt edukacyjny, skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy warsztatów prowadzą działania artystyczne z historią najnowszą w tle. Każdego roku myśli przewodniej projektu towarzyszą inne techniki plastyczne. MŁODZI SOLIDARNI to w naszym założeniu młodzi ludzie zainteresowani sztuką, którym nie są obojętne historia i społeczeństwo.