Darowizny

Europejskie Centrum Solidarności zgodnie z art. 18 ust. 1 f pkt. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące otrzymanych darowizn w 2019 roku ujętych w załączniku CIT-D do zeznania podatkowego CIT-8:

Naczelna Rada Adwokacka ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa — kwota darowizny 25000,00 zł

Otrzymaną darowiznę przeznaczono na działania statutowe Europejskiego Centrum Solidarności.