LAURY DLA WYSTAWY STAŁEJ ECS


NAGRODA DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO / EUROPA NOSTRA 2021

Nagroda Dziedzictwa Europejskiego / Europa Nostra 2021, w maju przyznana wystawie stałej Europejskiego Centrum Solidarności, 23 września wieczorem w postaci certyfikatu uroczyście trafiła do rąk Basila Kerskiego, dyrektora instytucji. Najważniejszym wyróżnieniem Unii Europejskiej w obszarze dziedzictwa kulturowego uhonorowano w tym roku 24 wzorcowe osiągnięcia z 18 krajów europejskich. Gala odbyła się w dawnym klasztorze San Giorgio na wyspie San Giorgio Maggiore w Wenecji, w siedzibie aktywnej w dziedzinie kultury Fundacji Giorgio Cini.


Ogłoszenie laureatów nagrody odbyło się 25 maja. Trzy miesiące później, w 41 rocznicę podpisania Porozumienia Gdańskiego, w ogrodzie zimowym ECS odsłonięto plakietę zaświadczającą o wyróżnieniu. A 23 września w Wenecji odbyła się gala Nagród Dziedzictwa Europejskiego. Przypomnijmy, że pięć lat temu ECS jako pierwsze i dotąd jedyne muzeum w Polsce zostało uhonorowane Nagrodą Muzealną Rady Europy (EMYA). A historyczna Stocznia Gdańska – plac Solidarności z pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, Brama nr 2, Sala BHP i Europejskie Centrum Solidarności – zostały odznaczone Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.
 
M. Cristina Vannini wręczyła Nagrodę Dziedzictwa Europejskiego / Europa Nostra 2021 Basilowi Kerskiemu, dyrektorowi ECS. Delegacja z Gdańska (od lewej): Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska, Basil Kerski – dyrektor ECS, Magdalena Mistat – wicedyrektor ECS i Magdalena Charkin-Jaszcza – pełnomocnik dyrektora ECS ds. międzynarodowych, 23 września 2021
Fot. Archiwum ECS


Doświadczenie bycia częścią wielkiej rodziny
Wystawa stała ECS jest jedynym polskim laureatem Nagrody Dziedzictwa Europejskiego / Europa Nostra 2021. Doceniono ją w jednej z czterech kategorii: Edukacja, szkolenia i podnoszenie świadomości. Zdaniem międzynarodowego jury ekspozycja akcentuje znaczenie pracy, promuje aktywizm w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych i politycznych oraz obywatelskie zaangażowanie. Stanowi przykład, „jak zachować historie i uczynić je istotnymi dla współczesnego świata”.
Dla nas to ogromne przeżycie, doświadczenie bycia częścią wielkiej rodziny. Ktoś pięknie powiedział, że dziedzictwo, szczególnie materialne, jest własnością danej wioski, miasta, kraju, ale jego piękno, jego dusza, jest własnością nas wszystkich. Kultura nie zna granic, tożsamości etnicznych, nie sieje nienawiści, sławi ludzką kreatywność i jest źródłem obrony tych wartości, które leżą u podstaw Europy. Dziś czuliśmy, że istnieje coś takiego, jak duch europejski – po zakończeniu gali mówił Basil Kerski, dyrektor ECS. – Każdy z dziś nagrodzonych projektów zachowywał ludzkie marzenie o lepszym życiu, naszą powinnością jest zabezpieczyć to dobro i zachować jego ciągłość.
Radości nie kryła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, również obecna podczas uroczystości. – Cieszę się niezmiernie z tej nagrody, bo to wielki honor nie tylko dla ECS, ale i dla Gdańska – mówiła. – Ta nagroda potwierdza to, co wie każdy, kto choć raz obserwował Europejczyków i Europejki zwiedzających wystawę stałą w ECS – to wciąż aktualna, atrakcyjna i uniwersalna opowieść o tym, jak siłą solidarności można zmienić bieg historii. Nie sposób zliczyć, jak wiele osób na tej wystawie znajduje swoją własną opowieść. Wartości, które dały życie pokojowej rewolucji Solidarności muszą pozostać żywe, to również nasze zadanie, bo Europa to my.

W tym miejscu jesteśmy bardzo zjednoczeni

31 sierpnia w ogrodzie zimowym ECS odbyła się uroczystość, podczas której odsłonięto pamiątkową plakietę NAGRODY DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO / EUROPA NOSTRA 2021. Wziął w niej udział dr Uwe Koch, przedstawiciel Europa Nostra. Mówił, że ECS ma wyjątkowy potencjał, aby łączyć ludzi, a wystawa stała to miejsce, gdzie historia staje się namacalna i żywa.
Chciałbym pokłonić się obywatelom Gdańska, którzy dali nam odwagę – mówił dr Uwe Koch na chwilę przed odsłonięciem plakiety Europa Nostra. – Solidarność to klucz do zjednoczonej Europy. W sercu czuję, że w tym miejscu jesteśmy bardzo zjednoczeni.
Nagrody Dziedzictwa Europejskiego / Europa Nostra to projekt powołany w 2002 roku przez Komisję Europejską. Realizuje go Europa Nostra – federacja organizacji pozarządowych ds. dziedzictwa działająca od 58 lat i obejmująca 40 krajów, przy wsparciu sieci instytucji publicznych, firm oraz osób prywatnych. Nagrody podkreślają i propagują rolę dziedzictwa oraz promują najlepsze praktyki w tej materii, zachęcają do międzynarodowej wymiany wiedzy oraz łączą w sieciach wszystkich zainteresowanych dziedzictwem. Zwycięzcom nagrody przynoszą znaczące korzyści – większą krajową i międzynarodową promocję, dalsze fundusze oraz wzrost liczby odwiedzających. Wśród wszystkich obywateli Europy program nagród jest sposobem na popularyzuję i troskę o nasze wspólne dziedzictwo. Nagroda cieszy się wsparciem unijnego programu Kreatywna Europa, który adresowany jest do sektorów kultury i kreatywnego.
 

Chwilę po ceremonii odsłonięcia plakiety w ogrodzie zimowym ECS, od lewej: Basil Kerski – dyrektor ECS; Andrzej Nawrocki – dawny pracownik Stoczni Gdańskiej, uczestnik strajku sierpniowego i przewodnik po wystawie stałej ECS; Bogdan Lis – dawny opozycjonista, członek Rady ECS; Henryka Krzywonos – sygnatariuszka Porozumienia Gdańskiego; dr Uwe Koch – przedstawiciel Europa Nostra; Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego i Alan Aleksandrowicz – zastępca prezydenta Gdańska, 31 sierpnia 2021
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS


Serce ECS
Europejskie Centrum Solidarności ma siedzibę na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej, gdzie w Sierpniu ’80 narodziła się rewolucja Solidarności. Instytucja pielęgnuje pamięć o tym największym pokojowym ruchu społecznym powojennej Europy. Sercem ECS jest wystawa stała opowiadająca historię polskiej drogi do wolności i dokumentująca zmiany, które pod jej wpływem zaszły w Europie Środkowo-Wschodniej. To ona definiuje i inspiruje wszystkie działania kulturalne, edukacyjne i naukowe podejmowane przez ECS.
Wystawa stała ECS zajmuje niemal 3 tys. m kw. na 1 i 2 kondygnacji budynku. Podzielona jest na siedem sal. Zwiedzający spędzają tu średnio 2 godziny. Ta nowoczesna ekspozycja – wyposażona w ponad 1.8 tys. eksponatów – ma charakter narracyjny. Zwiedzający zanurza się w historii opowiadanej przez archiwalne przedmioty, dokumenty, rękopisy, zdjęcia i projekcje wideo, interaktywne instalacje... Każdy, kto odwiedza tę wystawę, ma szansę odnaleźć swoje własne odniesienia do historii i współczesności. Mnogość narracji pozwala tu po wielokroć wracać, za każdym razem odnajdować nową opowieść.
Tworzenie wystawy było interdyscyplinarnym wysiłkiem historyków, badaczy społecznych, ekspertów muzealnych, projektantów i inżynierów. Materiały uzyskano z prawie 60 muzeów, archiwów, od lokalnych historyków i byłych opozycjonistów z całej Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Te działania wzbogaciły i wzmocniły międzynarodowy zasięg ekspozycji.
Od momentu otwarcia nowego budynku w 2014 roku ECS odwiedziło 5 milionów gości, a ponad 1,1 miliona zwiedziło wystawę stałą.


Zespół ECS i przyjaciele, 31 sierpnia 2021
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

EUROPA NOSTRA 2021 | LAUREACI
Najwyższym europejskim laurem w obszarze dziedzictwa w 2021 roku wyróżniono 24 wyjątkowe osiągnięcia z 18 krajów europejskich / spis alfabetyczny wg nazw krajów

Kategoria: Konserwacja

Dworzec towarowy Gare Maritime, Bruksela, BELGIA
Ogród pałacu Fredensborg, DANIA
Most Plaka, Epir, GRECJA
Wardzia, skalny zespół miejsko-klasztorny, GRUZJA
Mas de Burot, Park Przyrodniczy Els Ports, HISZPANIA
Wieża ciśnień Besòs, Barcelona, HISZPANIA
Dom kupiecki przy 18 Ormond Quay Upper, Dublin, IRLANDIA
Dom Haus Am Horn, Weimar, NIEMCY
Drewnianiy kościół we wsi Urși, Okręg Vâlcea, RUMUNIA

Kategoria: Projekty badawcze
FIBRANET – Włókna w Tkaninach Antycznej Europy, DANIA/GRECJA
Czasopismo naukowe „Control Shift. European Industrial Heritage Reuse in Review” [Wykorzystanie Europejskiego Dziedzictwa Przemysłowego – Przegląd], GRECJA/HOLANDIA
Projekt ART-RISK – Zastosowanie Sztucznej Inteligencji w Konserwacji Zapobiegawczej, HISZPANIA

Kategoria: Usługi specjalne organizacji i osób prywatnych na rzecz dziedzictwa kulturowego
Fundacja Gjirokastra, ALBANIA
Komitet Techniczny ds. Dziedzictwa Kulturowego, CYPR
GEFAC – Grupa Etnograficzno-Folklorystyczna przy Akademii w Coimbrze, PORTUGALIA
Rita Bargna, WŁOCHY

Kategoria: Edukacja, szkolenia i podnoszenie świadomości
W ślady za bułgarskim folklorem, BUŁGARIA
Ośrodki Dziedzictwa Kulturowego, FINLANDIA/WŁOCHY/SERBIA/HISZPANIA
Święta! na wschodzie i na zachodzie – kościół szkolny, Groningen, HOLANDIA
Wapiennictwo rzemieślnicze w Morón, Morón de la Frontera, HISZPANIA
Europejskie Centrum Solidarności – wystawa stała, Gdańsk, POLSKA
Wynalezienie winnego, Trydent, WŁOCHY
Archeologia w domu, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
Morus Londinium: Dziedzictwo kulturowe Londynu w drzewach, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO