POWOŁUJEMY LATAJĄCY UNIWERSYTET PRAW CZŁOWIEKA

Z myślą o aktywistkach i aktywistach, urzędniczkach i urzędnikach, nauczycielkach i nauczycielach oraz studentkach i studentach – powstał LATAJĄCY UNIWERSYTET PRAW CZŁOWIEKA. Najbardziej doświadczeni ekspertki i eksperci, zarówno autorytety naukowe, jak i praktycy, podzielą się wiedzą o wdrażaniu praw człowieka na poziomie lokalnym, rozpoznawaniu i reagowaniu na naruszenia praw człowieka oraz upowszechnianiu wiedzy o prawach człowieka.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – mimo że dokument ratyfikowano w 1948 roku – wciąż nie jest powszechnie znana. A przecież dotyczy każdego z nas! Prawa człowieka są nadal wyzwaniem, dopiero uczymy się je realizować, także na poziomie lokalnym. Dlaczego lokalnym? Bo ten jest nam najbliższy, bo tu mamy największy wpływ na rzeczywistość.
Chcemy promować podejście, które stawia prawa człowieka w centrum polityki. Nie możemy mówić o demokracji i zrównoważonym rozwoju, jeśli nie wiemy, w jaki sposób realizować w praktyce prawa człowieka w naszym najbliższym otoczeniu, mieście czy regionie. Oznacza to, że strategie rozwoju, cele programów i projektowane usługi są zbieżne ze standardami praw człowieka. By prawa te skutecznie realizować nie wystarczą działania intuicyjne lub akcje pod hasłem tolerancji, potrzebujemy konkretnych narzędzi ich wdrażania. Mamy nadzieję, że zdobyta na Uniwersytecie wiedza pozwoli nam wyznaczyć wspólną perspektywę, jednoczyć siły – tworzyć sieci ludzi zmieniających świat na lepsze – mówi Anna Strzałkowska, psycholożka, zatrudniona w Dziale Projektów Obywatelskich ECS.

Latający Uniwersytet Praw Człowieka powoływany został przez Europejskie Centrum Solidarności we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Stowarzyszeniem Homo Faber.

KADRA
Najbardziej doświadczeni ekspertki i eksperci, zarówno autorytety naukowe, jak i praktyczki, praktycy, m.in.
/ Anna Alboth – dziennikarka i aktywistka, zaangażowana od lat w inicjatywy związane z migracją, m.in. Civil March For Aleppo (nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, 2017)
/ prof. Adam Bodnar – prawnik i wykładowca akademicki, rzecznik praw obywatelskich (2015 – 2021)
/ Anna Dąbrowska – filolożka, prezeska stowarzyszenia Homo Faber
/ prof. Ewa Łętowska – prawniczka, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego oraz praw człowieka, członkini Polskiej Akademii Nauk
/ Maciej Nowicki – prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pomysłodawca i szef największego projektu HFPC popularyzującego prawa człowieka – Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS
/ Piotr Skrzypczak – politolog, współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia Homo Faber
/ Danuta Przywara – socjolożka i działaczka społeczna, była prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
/ Marta Siciarek – koordynatorka ds. migracji i integracji w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku
/ dr Anna Strzałkowska – psycholożka, wykładowczyni akademicka i aktywistka walcząca o prawa osób LGBT+.


PLAN ZAJĘĆ
/ Zaplanowano 6 dwudniowych, weekendowych zjazdów: 72 godz. zajęć
/ Rekrutacja: do 7 sierpnia 2022
/ Inauguracja: 31 sierpnia 2022, Gdańsk
/ Star: 17–18 wrzesień 2022, Gdańsk
/ Finał: 18–19 lutego 2023, Lublin
/ Miejsca spotkań: rotacyjnie w Gdańsku, Lublinie i Warszawie
/ Harmonogram: tutaj


PODSTAWOWE ZASADY
/ Organizatorzy pokrywają koszty zajęć. Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia leżą po stronie osób uczestniczących
/ Istnieje możliwość dofinansowania

KONTAKT:
e-mail: prawaczlowieka@ecs.gda.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Sylwia Bruna, tel.: +48 517 368 127
Bartosz Rief, tel.: +48 517 368 094
dr Anna Strzałkowska, tel.: +48 500 168 166


ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. Program adresowany jest do osób pełnoletnich: aktywistów i aktywistek zarówno z organizacji pozarządowych, jak i grup nieformalnych, nauczycieli i nauczycielek, edukatorów i edukatorek oraz osób działającym w  samorządach.
2. Grupa będzie liczyć nie więcej 20 osób.
3. 20 uczestniczek i uczestników zostanie wyłonionych przez zespół projektowy spośród grona wszystkich osób, które nadeślą zgłoszenia. Kwalifikacja odbędzie się w oparciu o zawartość formularza zgłoszenia.
4. Organizatorzy pokrywają koszty zajęć. Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia leżą po stronie osób uczestniczących.
5. Jeśli chcesz wziąć udział w programie, ale nie możesz ze względu na koszty, poinformuj nas o tym. Istnieje możliwość pokrycia kosztów uczestnictwa. Dofinansowanie kosztów nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy ECS a osobą korzystającą z dofinansowania.
6. Program obejmuje łącznie 72 godziny zajęć podzielonych na 6 dwudniowych zjazdów (6 godzin, tj. 4 bloki po 90 min).
7. Osoba zgłaszająca się do programu, deklaruje uczestnictwo we wszystkich zjazdach. Nieobecność na dwóch zjazdach następujących po sobie, będzie skutkowało skreśleniem z listy osób uczestniczących.
8. Zajęcia będą się odbywać według następującego harmonogramu:
/ uroczysta inauguracja: 31 sierpnia 2022, Gdańsk
/ I zjazd: 10-11 września Lublin I 17–18 września, Gdańsk
/ II zjazd: 22–23 października, Warszawa (wspólny)
/ III zjazd: 26–27 listopada, Gdańsk i Lublin (w obu miastach osobno)
/ IV zjazd: 10–11 grudnia, Gdańsk (wspólny)
/ V zjazd: 21–22 stycznia 2023, Gdańsk i Lublin (w obu miastach osobno)
/ VI zjazd: 18–19 lutego 2023, Lublin (wspólny)
9. Osoba biorąca udział w programie otrzyma certyfikat uczestnictwa, ale tylko wówczas, gdy weźmie udział w 80 proc. zajęć oraz na zakończenie odbędzie test potwierdzający zdobytą wiedzę.