Konferencja zakończona

JAK RODZIŁA SIĘ DEMOKRACJA W POLSCE
SPOTKANIE Z OKAZJI 40 ROCZNICY POWSTANIA RUCHU OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA
 
termin | 23 czerwca 2017, piątek, godz. 17.30
adres | Gdańsk, pl. Solidarności 1
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, sala wystaw czasowych (parter)
wstęp | wolny
 
Różne strategie walki z komunizmem, współpraca wielu organizacji, wspólny wkład w powstanie i rozwój Solidarności – w 40 rocznicę powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela będziemy rozmawiać z liderami tego ruchu.
 
17.30 | przywitanie gości
Basil Kerski / dyrektor ECS
 
17.40–19.00 | W OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA
Andrzej Czuma / współzałożyciel antykomunistycznych organizacji Ruch oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, redaktor pisma „Opinia”, po Sierpniu ‘80 doradca Solidarności w Regionie Śląsko-Dąbrowskim oraz redaktor i wydawca „Wiadomości Katowickich”
Jan Dworak / współpracował z Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, redaktor pisma „Opinia”, uczestnik Okrągłego Stołu
Maciej Grzywaczewski / uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, współzałożyciel Ruchu Młodej Polski
Aleksander Hall / uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, założyciel i lider Ruchu Młodej Polski, redagował pismo „Bratniak”, w Sierpniu ’80 brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu
Piotr Tomczak / uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, drukarz pism „Opinia” i „Ruch Związkowy”
Piotr Rogóyski / uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, założyciel i redaktor czasopisma „Uczeń Polski”, działacz niezależnego harcerstwa, drukarz konspiracyjny
moderator
dr Jakub Kufel / historyk, Wydział Myśli Społecznej ECS
 
19.00–19.30 | rozmowa z publicznością