AKADEMIA ZAANGAŻOWANIA

Solidarność konsumencka | protest, lobbing i zmiana społeczna

Dlaczego ludzie protestują? Czy poprzez mikrodziałania możemy wywołać zmianę społeczną? Jak działać skutecznie i jak zachęcać do działania innych? Jak lobbować na rzecz zmiany społecznej?
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach AKADEMII ZAANGAŻOWANIA, tym razem poświęcone SOLIDARNOŚCI KONSUMENCKIEJ, myśląc o lobbingu i wadze protestu społecznego.

SPOTKANIE
termin | 15 listopada 2019, piątek, godz. 18.00
miejsce | ECS, sala 3.35, Solidarność Codziennie (3 piętro)
wstęp | wolny

/ Weronika Pochylska – członkini stowarzyszenia Otwarte Klatki i kampanii RoślinnieJemy
/ Tomasz Besta – profesor, współautor książki „Walcz, protestuj, zmieniaj świat. Psychologia aktywizmu”
Spotkanie poprowadzi Jan Wierzba – aktywista społeczny, członek stowarzyszenia Weź się Zbierz.

WARSZTATY
termin | 16 listopada 2019, sobota, godz. 10.00–15.00
miejsce | ECS, sala 3.35, 3.36, Solidarność Codziennie (3 piętro)
wstęp | -> zapisy

Jak lobbować na rzecz zmiany społecznej?
/ Weronika Pochylska – członkini stowarzyszenia Otwarte Klatki i kampanii RoślinnieJemy

Kiedy i jak protestować i skutecznie przekonywać ludzi?
/ Michał Wolny - aktywista i trener, związany z Towarzystwem dla Natury i Człowieka

----
Bazując na doświadczeniach stowarzyszenia Otwarte Klatki, porozmawiamy o skuteczności realizowanych przez organizację działań. Działania w mediach społecznościowych, raporty, postępowania sądowe, lobbing na rzecz zmian systemowych. „Nie wystarczy, że wierzymy w słuszne idee. Ważne jest to, czy uda nam się osiągnąć zamierzone cele”. Tomasz Besta natomiast zwróci uwagę na wartość protestu jako sposób działania mający na celu doprowadzenie do określonych zmian społecznych, odnosząc się do książki „Walcz, protestuj, zmieniaj świat!”.
Drugiego dnia zapraszamy na warsztaty, w trakcie których pogłębimy tematy z pierwszego dnia, będziemy pracować nad tym, w jaki sposób skutecznie lobbować, jak rozpocząć przekonywanie innych do swojej idei oraz kiedy warto protestować, jak to robić i w jaki sposób podejmować tego typu działania, by trafić ze swoim przekazem do odbiorców i odbiorczyń.

Naszymi gośćmi w trakcie spotkania będą:
/ Weronika Pochylska – członkini stowarzyszenia Otwarte Klatki, koordynatorka pracy zespołu Plant Powered Production w Anima International i rzeczniczka prasowa kampanii RoślinnieJemy. W ramach RoślinnieJemy rozwijała projekty społeczne, koordynowała pracę wolontariuszy, doradzała firmom, tworzyła materiały informacyjne oraz dbała o rozwój mediów społecznościowych kampanii.
/ Tomasz Besta – profesor, pracuje w Instytucie Psychologii UG. Interesuje się̨ analizą relacji międzygrupowych, działań zbiorowych, dynamiką grup oraz motywacji do angażowania się i popierania działań przemocowych. Współautor książki „Walcz, protestuj, zmieniaj świat. Psychologia aktywizmu”, w której poddaje analizie zjawisko aktywizmu i działań wspólnotowych.
Spotkanie poprowadzi Jan Wierzba – aktywista społeczny, członek stowarzyszenia Weź się Zbierz.

Drugiego dnia dwie odsłony warsztatów poprowadzą:
/ Weronika Pochylska – członkini stowarzyszenia Otwarte Klatki, koordynatorka pracy zespołu Plant Powered Production w Anima International i rzeczniczka prasowa kampanii RoślinnieJemy. W ramach RoślinnieJemy rozwijała projekty społeczne, koordynowała pracę wolontariuszy, doradzała firmom, tworzyła materiały informacyjne oraz dbała o rozwój mediów społecznościowych kampanii.
/ Michał Wolny – aktywista i trener. Koordynuje projekty społeczne i edukacyjne w Towarzystwie dla Natury i Człowieka, współpracuje z Polską Zieloną Siecią, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz z siecią Miasta dla Rowerów. Działa też w wielu lokalnych grupach nieformalnych m.in. na rzecz bezpiecznej infrastruktury rowerowej w Lublinie. Pasjonat oddolnych inicjatyw społecznych.
Po spotkaniu odbędzie się podsumowanie, podczas którego będzie można podzielić się doświadczeniami w gronie osób biorących udział w warsztatach.

----

AKADEMIA ZAANGAŻOWANIA to spotkania z inspirującymi aktywistami i aktywistkami społecznymi, działającymi na rzecz lokalnej społeczności, które mogą stać się przyczynkiem do dalszej pracy: wizyt studyjnych, grup roboczych, warsztatów, działań w przestrzeni publicznej.
Podejmujemy tematy ważne i bazując na doświadczeniu zaproszonych gości, staramy się odpowiedzieć na nurtujące nas pytania.