Akademia Solidarności 2016

Rekrutacja
Organizatorzy oraz partnerzy Akademii Solidarności 2016 z przyjemnością zapraszają młodych dziennikarzy z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) na dwunastą edycję Akademii Solidarności, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 21 - 27 lutego 2016.

Formularz rekrutacyjny znajduje się poniżej:

docs.google.com/forms/d/1KngdsPEsrUabQip3_z7s_iJqTt473Hxs6Uqj3bnI89I/viewform

Prosimy również zapoznać się z zasadami rekrutacji oraz programem:

Zasady rekrutacji

Program

Tematem przewodnim Akademii Solidarności 2016 (luty 2016) będzie Grupa Wyszehradzka (V4). Zapraszamy uczestników z Czech, Polski, Słowacji oraz Węgier. Cele przyszłorocznej Akademii to wzmocnienie świadomości na temat krajów V4, poszerzenie współpracy pomiędzy tymi krajami, a także dyskusja nad bieżącymi trendami i wyzwaniami w europejskiej i światowej polityce.

Kolejne edycje Akademii Solidarności będą Regionowi Państw Morza Bałtyckiego (Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia oraz Rosja) a następnie Bliskiego Wschodu.

Akademia Solidarności 2015
16 młodych dziennikarzy, działaczy społecznych, publicystów i blogerów – wybranych z grupy 500 chętnych – przyjechało do Gdańska, aby kształcić się w AKADEMII SOLIDARNOŚCI. W trakcie warsztatów, wykładów, dyskusji, projekcji filmowych i spotkań z dawnymi opozycjonistami. Ten międzynarodowy projektu już od 10 lat inspiruje i wspiera w rozwoju młode elity intelektualne Europy.
AKADEMIA SOLIDARNOŚCI otworzyła podwoje w dniach 6–12 września w Europejskim Centrum Solidarności. Wśród słuchaczy znaleźli się młodzi z 6 krajów: Francji, Irlandii Północnej, Portugalii, Rosji, Ukrainy i Polski.
Warsztaty i zadania, z którymi mierzyli się uczestnicy projektu, są zarówno teoretyczne, jak i praktyczne – pracują w dużym międzynarodowym zespole, w mniejszych grupach eksperckich oraz indywidualnie pod okiem trenera. Rezultatem warsztatów są przygotowane przez uczestników pod okiem ekspertów: publikacja oraz publiczna debata. Językiem wykładowym AKADEMII SOLIDARNOŚCI jest język angielski.
– Tytuł projektu nawiązuje do ruchu społecznego Solidarność i pokojowych przemian społeczno-politycznych, które miały miejsce w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W nich bowiem odnajdujemy inspiracje do rozwiązywania problemów współczesnego świata – mówi Anna Fedas, koordynatorka projektu z upoważnienia ECS. – Zaproszenie do udziału w projekcie osób z różnych stron świata i różnych systemów politycznych daje szeroką perspektywę. Grupowo-warsztatowy charakter zajęć umożliwia uchwycenie wielu aspektów tematu, a bogactwo odniesień wzmacnia jakość dyskusji i indywidualną wiedzę każdego uczestnika projektu.
Ta metoda pracy, jak dowiodła praktyka lat, jest bardzo skuteczna.
– Myślę, że w grupie pomiędzy nami wytworzyła się tytułowa solidarność. Pochodzimy z różnych części globu, mamy różne style pracy, miejsca i warunki zatrudnienia, ale pomimo to staliśmy się silną, zintegrowaną grupą osób tej samej profesji, której członkowie wzajemnie się wspierają – komentował Wiliam Schrieber z USA, absolwent Yale University, uczestnik edycji 2014.
Europejskie Centrum Solidarności jest organizatorem przedsięwzięcia wspólnie z redakcją „New Eastern Europe”, portalem Eastbook.eu, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Fundacji Friedricha Eberta.