NADZIEJA MIMO WSZYSTKO

Pandemia, zmiany klimatu, migracje, ograniczenia pandemiczne życia publicznego – wszystkie wywołują lęk i poczucie zagrożenia, dostarczają trudnych przeżyć emocjonalnych i generują niepewność ekonomiczną, a przy tym tworzą koniunkturę dla populizmów, autorytaryzmów i spiskowych teorii. Artystyczny namysł nad wolnością nabiera wyjątkowego wydźwięku.

Dla demokracji to czas wyzwań. Demokraci nie mogą być teraz bierni, aby dać odpór wrogom wolności, potrzeba im wyobraźni, wrażliwości i solidarności. Nam wszystkim potrzeba wzmocnienia globalnych więzi i współodpowiedzialności za świat, za całą ludzkość, a nie tylko za etniczną wspólnotę.

Wyjście z tego stanu wyjątkowego nie będzie trwało krótko, a z negatywnymi psychologicznymi, kulturowymi czy ekonomicznymi skutkami nasze społeczeństwa będą konfrontować się przez następne lata.

Sami, w pojedynkę, nie uporamy się z tymi wyzwaniami. Potrzebne są silne sojusze, aby obronić uniwersalne prawa człowieka i ochronić ludzką godność.
Na ratunek przychodzi kultura. W długim czasie pandemicznej izolacji muzyka, książki i filmy stały się dla ludzi azylem, nadały sens codzienności. Bez kultury doświadczylibyśmy egzystencjalnej pustki. Kultura jest jednak nie tylko azylem, jej zadaniem nie jest jedynie leczenie ran samotności. Kultura ma jeszcze inną misję – służy człowiekowi, rozkwita, kiedy broni uniwersalnych wartości.

Na ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL 2021 – jego 15. już edycję – zaprosiliśmy artystów i twórców kultury, którzy w tych trudnych czasach przemian są wierni uniwersalnym wartościom. I są odważni. Tej odwagi trzeba nam dziś wszystkim. Wbrew pozorom możemy dużo. Naszą odpowiedzią na wyzwania świata jest nadzieja mimo wszystko i działanie mimo wszystko. Im poświęcamy tegoroczną edycję festiwalu.

Basil Kerski
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności z zespołem