04.11.2019

BIURA I BIURKA | nabór ofert w konkursie dla ngo do

Nie masz miejsca do codziennej pracy, planowania i realizacji działań organizacji pozarządowej? Szukasz nowej siedziby dla ngo?

Europejskie Centrum Solidarności zaprasza fundacje i stowarzyszenia do udziału w konkursie ofert na użyczenie biur i biurek znajdujących się w przestrzeni Solidarność Codziennie 3 piętra ECS. W przestrzeni, w której towarzyszymy, wspieramy i rozwijamy nowe działania społeczne małych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osób indywidualnych oraz gdzie biura do stałej pracy znajdują gdańskie organizacje pozarządowe.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu prawa wspólnotowego, czyli nie prowadzą działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminie konkursu i w załącznikach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz siedzibie ECS.

Oferty należy składać do 4 listopada 2019 roku, godz. 14 w siedzibie ECS (plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, sekretariat, IV piętro) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na użyczenie biur i biurek, znajdujących się na 3 piętrze w budynku ECS”.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do:
• w kwestiach formalnych
Aleksandra Lewandowska, główna specjalistka ds. zamówień publicznych
tel.: 58 772 41 05
e-mail: a.lewandowska@ecs.gda.pl

• w kwestiach merytorycznych
zespół Solidarności Codziennie, 3 piętro ECS, pokój 3.29
Sylwia Bruna, specjalistka ds. animacji społecznej
tel.: 58 772 40 34
e-mail: s.bruna@ecs.gda.pl
Bartosz Rief, specjalista ds. projektów społecznych
tel.: 58 772 40 30
e-mail: b.rief@ecs.gda.pl