11.04.2022

BIURA I BIURKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Szukasz nowej siedziby dla organizacji pozarządowej? Chcesz być częścią społeczności Solidarność Codziennie i pracować z widokiem na tereny postoczniowe?

Europejskie Centrum Solidarności zaprasza fundacje i stowarzyszenia do udziału w konkursie ofert na użyczenie biur i biurek znajdujących się w przestrzeni Solidarność Codziennie na 3 piętrze ECS. W przestrzeni Solidarność Codziennie realizowane są działania służące wzmacnianiu kompetencji społeczników i społeczniczek, wymianie doświadczeń na temat innowacji społecznych, budowaniu sieci współpracy między różnymi podmiotami zaangażowanymi w zmianę społeczną i działania na rzecz praw człowieka.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu i w załącznikach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bit.ly/biuroECS oraz siedzibie ECS.

Oferty należy składać do 11 kwietnia 2022 roku, godz. 14.00 w siedzibie ECS (plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, sekretariat, 4 piętro) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem biur i biurek znajdujących się na 3 piętrze budynku ECS – nie otwierać przed godz. 14.30 dnia 11.04.2022 roku”.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do:

🔴 w kwestiach formalnych
Marta Węsek-Wiktorska, tel.: 58 772 40 19, e-mail: m.wesek@ecs.gda.pl

🔴 w kwestiach merytorycznych
zespół Solidarności Codziennie, 3 piętro ECS, pokój 3.32
Sylwia Bruna, tel.: 58 772 40 34, e-mail: s.bruna@ecs.gda.pl
Bartosz Rief, tel.: 58 772 40 30, e-mail: b.rief@ecs.gda.pl