Seria Biblioteka ECS

Seria dokumentuje prace młodych polskich naukowców z różnych dziedzin szeroko pojętej humanistyki: historii, socjologii, filozofii, psychologii, prawa, kulturoznawstwa, ekonomii. Większość publikacji prezentowanych w serii wyłaniana jest w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności, opozycją wobec komunizmu i dyktatury oraz ideą solidarności społecznej.
 
     
Ruch Społeczeństwa Alternatywnego

więcej
     
Miejsce Polski w Europie
red. zbiorowa

więcej
Pielgrzymki papieskie w PRL
red. zbiorowa

więcej
„Bez atomu w naszym domu”. Protesty antyatomowe w Polsce po 1985 roku

więcej
Historia Stoczni Gdańskiej
red. zbiorowa

więcej
Czerwiec 1976 na Pomorzu
red. zbiorowa

więcej
Ośrodki odosobnienia 1981–1982. Wierzchowo Pomorskie, Jaworze, Darłówek i Głębokie
Marta Marcinkiewicz

więcej
Solidarność nad Sekwaną. Działalność komitetu koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Paryżu 1981–1989
Magdalena Heruday-Kiełczewska

więcej
Ruch „Wolność i Pokój” w Szczecinie w latach 1985–1992
Maciej Wiśniewski

więcej
Opozycja w NRD i w PRL – wzajemne relacje i oceny
Piotr Zariczny

więcej
Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981
red. zbiorowa

więcej
Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 1981–1989
Jarosław Wąsowicz SDB

więcej
„Nieliczni ekstremiści”. Podziemna Solidarność w propagandzie stanu wojennego
Jan Olaszek

więcej
   
Obywatelskość demokratyczna jako idea normatywna...
Małgorzata Michalewska-Pawlak

więcej
Kwestie międzynarodowe w myśli opozycji demokratycznej w PRL 1976–1980
Łukasz Jasiński

więcej