Bieżąca obsługa, serwis i konserwacja budynku Europejskiego Centrum Solidarności wraz z terenem przyległym

Numer postępowania: WFZP.0261.02.22.AL
Data ogłoszenia: 13.05.2022
Data aktualizacji: 2022-05-13 09:49:06
Rodzaj ogłoszenia: usługi
Status ogłoszenia: aktywne
Odpowiedzialny: Aleksandra Lewandowska
Wprowadził: Aleksandra Lewandowska
Zatwierdził: Aleksandra Lewandowska


Treść ogłoszenia:

 Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej eB2B, pod adresem: http://platforma.eb2b.com.pl.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzykać bezpłatnie pod adresem:


https://ecs.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/337507/biezaca-obsluga-serwis-i-konserwacja-budynku-europejskiego centrum-solidarnosci-wraz-z-terenem-przyleglym


Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://platforma.eb2b.com.pl.