23.05.2022

Bogdan Pietruszka
(1935–2022)

Odszedł Bogdan Pietruszka (1935–2022) – autor pierwotnej koncepcji pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku, według której monument miał składać się z czterech krzyży.

43 lata, aż do emerytury, przepracował w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej. W latach 70. kolportował wydawnictwa podziemne. Uczestniczył w stoczniowym strajku i ulicznych protestach w Grudniu ’70.
– Już wtedy zaczęła mi we łbie kiełkować myśl, jak to złapać, jak to ująć… To się nie może rozmydlić. Jak złapać pamięć? Jak ją przetransponować na coś trwałego, na coś co musi być. Począwszy od przed wigilią 1970 roku zacząłem od czasu do czasu szkicowa – wspominał Bogdan Pietruszka, co utrwaliło ECS w ramach cyklu notacji. – W pewnym momencie samo mi się narysowało. Wziąłem grupy flamaster i narysowałem te cztery krzyże.
Rzecz działa się podczas strajku stoczniowego w Sierpniu ’80. A inspiracją była polska biżuteria patriotyczna – kotwica, krzyż, korona cierniowa.
– Koronę cierniową zamieniłem na trzy gwoździe, kotwice przybiłem do krzyża.
Bogdan Pietruszka zaangażował się w prace Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. Makieta wg jego pierwotnego projektu powstała w Stoczni Gdańskiej już podczas strajku sierpniowego. Jej replikę, wykonaną na potrzeby „Człowieka z nadziei” Andrzeja Wajdy, twórcy filmu przekazali do zbiorów ECS.Pasją Bogdana Pietruszki była dawna broń, amatorsko uprawiał malarstwo. Spod jego ręki wyszło wiele projektów, głównie o tematyce patriotycznej i militarnej oraz medali. Wykonał także m.in. projekt kadłuba fregaty „Dar Młodzieży” oraz ozdób na dziobie i rufie, a także wskazówkę oraz tarczę Słońca i Księżyca zegara astronomicznego dla kościoła Mariackiego w Gdańsku.
Jego zasługi uhonorowano wieloma nagrodami.
Cześć jego pamięci!