26.10.2021

CZY POLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA DA SIĘ UZDROWIĆ?

KLUB MYŚLI OBYWATELSKIEJ IM. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO

termin | 26 października 2021, godz. 18
transmisja | facebook.com/ecsgdansk, gdansk.pl, ecs.gda.plgoście
prof. Jacek Jassem | onkolog i nauczyciel akademicki, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dr Paweł Jan Grzesiowski | pediatra, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19
mgr inż. Kamil Barczyk | dyrektor szpitala w Bolesławcu

moderatorzy | studenci Uniwersytetu Gdańskiego: Helena Szafkowska, studentka Wydziału Prawa i Administracji i Adam Sobina, student Wydziału Ekonomii

W imieniu Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, autor poniższego wprowadzenia.

Czy polski system ochrony zdrowia da się uzdrowić?

Średnio trzy, cztery miesiące pacjent czeka w Polsce na wizytę u lekarza specjalisty, około siedmiu miesięcy na specjalistyczne badanie diagnostyczne, a nawet kilka lat na zabieg czy rehabilitację. Co ciekawe, pod względem liczby łóżek w szpitalach, przypadających na każde 100 tys. mieszkańców, jesteśmy w europejskiej czołówce z wynikiem 663. To daje nam siódme miejsce w Unii Europejskiej. Brakuje jednak lekarzy zdolnych leczyć pacjentów. Dane są bezlitosne. Wynik 233 praktykujących lekarzy na 100 tys. mieszkańców plasuje nas na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej (średnia unijna wynosi 356 lekarzy na 100 tys.). Medycy pracują często po ponad 350 godzin w miesiącu.
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat istotnie zmieniła się nie tylko mediana wieku, ale również struktura wiekowa populacji Polski. O ile w 1990 roku osoby w wieku przedprodukcyjnym, czyli do siedemnastego roku życia, stanowiły 29,6% ogółu populacji, o tyle w 2018 roku było to już tylko 18,1%. Jednocześnie, odsetek osób w wieku 65+ wzrósł z 10,2% do 17,5%. Oznacza to wzrost o blisko 2,9 mln osób. Starzejące się społeczeństwo i choroby cywilizacyjne to ogromne wyzwanie dla całego systemu opieki zdrowotnej. Z drugiej strony zaś niebywały postęp technologiczny –innowacyjne leki, terapie, techniki diagnostyczne – pociąga za sobą bardzo wysokie koszty. Czy zwiększenie nakładów na społeczną ochronę zdrowia rozwiąże problem? A może stoimy przed koniecznością uwolnienia rynku ubezpieczeń zdrowotnych?

Najwyższa Izba Kontroli we wrześniu tego roku opublikowała raport z kontroli efektywność wykorzystania czasu przeznaczanego na pomoc stricte lekarską dla pacjentów. Jakie wnioski wynikają z tego raportu?
• Blisko jedną trzecią czasu porady lekarskiej zajmuje prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wykonywanie czynności administracyjnych.
• W trakcie teleporady jest jeszcze gorzej, na samo świadczenie medyczne pozostaje tylko 57 proc. czasu.
Ponadto Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że istotną przyczyną znacznego obciążenia personelu medycznego czynnościami administracyjnymi jest również to, że kierujący placówkami podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie zapewnili pełnego wykorzystania dostępnych narzędzi, zwłaszcza informatycznych, wspierających pracę personelu medycznego w wykonywaniu czynności administracyjnych.

O problemach systemu opieki zdrowotnej w Polsce i możliwości reformy tego systemu będziemy dyskutowali w gronie profesjonalistów, na którą to debatę zaprasza

prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń