Czytelnia Archiwum

Czytelnia Archiwum Europejskiego Centrum Solidarności znajduje się na II piętrze budynku, obok sali D wystawy stałej. Czytelnia wyposażona jest w 15 stanowisk, w tym 3 skomputeryzowane, pozwalających na dostęp do zbiorów cyfrowych Europejskiego Centrum Solidarności. Materiały archiwalne udostępniane są na pisemne zamówienie osoby zainteresowanej, szczegółowe zasady korzystania z czytelni określa Regulamin.
Na zapleczu zlokalizowane zostały powierzchnie magazynowe, w których przechowywane są zbiory Archiwum Europejskiego Centrum Solidarności.
 

Godziny otwarcia Czytelni Archiwum
poniedziałek – piątek | 11–15

Kontakt
tel.: 58 772 41 34
e-mail: archiwum@ecs.gda.pl