13.05.2017

DIALOGI DOMINIKAŃSKIE

odsłona 5
KOMPROMIS CZY NIEZŁOMNOŚĆ?


termin | 13 maja 2017, sobota
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, audytorium (parter)
wstęp | wolny, po wcześniejszej rezerwacji → formularz
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
parking | podziemny, wjazd od ul. Nowomiejskiej

W sytuacjach konfliktowych, gdy racje są podzielone, a interesy zderzają się ze sobą, powstaje problem postawy, jaką należy przyjąć. Szukać porozumienia z myślącymi inaczej, czy trwać bezkompromisowo przy swoim?
Ma to szczególne znaczenie w społecznościach demokratycznych, gdy większość decyduje w wolnych wyborach o zwycięstwie jednej strony. Ale również środowiska rządzące się zasadami hierarchii generują pytania o granice posłuszeństwa, lojalności czy podporządkowania się.
Czy niezłomność jest cnotą świadczącą o wierności wybranym wartościom? Co zrobić, gdy dwie antagonistyczne grupy skazane są na współżycie? Czy kompromis musi być świadectwem uległości? A może bywa koniecznością pozwalającą ocalić egzystencję zwaśnionych stron?
Pytania te można stawiać teoretycznie. Ale w sytuacjach takich jak konflikty bliskowschodnie czy podział społeczeństwa polskiego nabierają one mocy egzystencjalnych wyborów. Zapraszamy do dyskusji.

więcej