12.02.2019

DO PRZYJACIÓŁ ECS

Szanowni Państwo
Drodzy Darczyńcy Europejskiego Centrum Solidarności

Przyjaciele,


czujemy bezgraniczną wdzięczność za Państwa hojny dar. To solidarność w najczystszej postaci. Pokazaliście Państwo światu, że ta piękna idea, w którą wielu wątpi, żyje i że wystarczy iskra, aby ujawniła się ponownie pokazując swoją wielką, jednoczącą siłę.

Oddali Państwo część swojego własnego dobra na rzecz dobra wspólnego – bo tak traktujemy środki finansowe zebrane podczas zbiórki na FB i wpłaty na nasze subkonto. Jest Was – naszych darczyńców – ponad 80 tysięcy. Będziemy się dzielić tym naszym wspólnym dobrem realizując program Europejskiego Centrum Solidarności, zachowując pamięć o największym, pokojowym ruchu społecznym w Polsce – Solidarności – i popularyzując uniwersalne, demokratyczne wartości wypływające z jego ideowego przesłania.

Pamięć jest ważna, troszczymy się o nią poprzez wystawę stałą dedykowaną Solidarności i innym ruchom pokojowym na świecie. Wystawę wiarygodną, na której jest miejsce dla wszystkich bohaterów, która budzi dumę z naszej obywatelskiej tradycji. Troszczymy się o pamięć także poprzez gromadzenie zbiorów, badania historyczne, publikacje książek, edukację. Ale sama pamięć nie wystarczy, aby budować świat otwarty, demokratyczny i wrażliwy. Potrzebna jest debata, rzeczowy spór o prawa innych, o wartości, o kształt demokracji. To również zadanie wypływające z naszej misji.

Drodzy Państwo, jesteśmy miejscem, w którym ścierają się różne poglądy tworząc nową jakość demokracji. Demokracji, która odpowiada na wyzwania XXI wieku. Państwa dar traktujemy jako wyraz akceptacji dla tej filozofii. To wielki zaszczyt móc cieszyć się Państwa zaufaniem. Będziemy razem kontynuować to dzieło.

Z wyrazami wdzięczności i serdecznymi pozdrowieniami

Basil Kerski
Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
wraz z zespołem