31.08.2019

DZIĘKUJEMY ZA TE 5 LAT!


Dziękujemy wszystkim Wam, naszym gościom, którzy nadajecie sens idei powołania Europejskiego Centrum Solidarności. Przez pięć lat, od chwili otwarcia siedziby przy pl. Solidarności 1 w Gdańsku, o solidarności pisanej wielką i małą literą opowiedzieliśmy ponad 4 milionom gości, z Polski i całego świata. Zaglądajcie do ECS jak najczęściej! Wczoraj po debacie z cyklu ETYKA SOLIDARNOŚCI, w przededniu 39 rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego, wznieśliśmy toast cydrem za międzyludzką solidarność i pomyślność ECS w piątą rocznicę otwarcia nowej siedziby. A teraz zapraszamy do obejrzenia filmu – nasze 5 lat w 5 minut.

produkcja i montaż | Dział Dokumentacji Filmowej ECS
muzyka | Marek Kuczyński