Wykład 26

   
DONATELLA DELLA PORTA
Where did the revolution go?
10 stycznia 2017

UWAGA! Wykład w języku angielskim.

 
Gdzie się podziała rewolucja? Główne pytanie – wskrzeszone przez ostatnie wydarzenia tak zwanej Arabskiej Wiosny – to pozorne nagłe zniknięcie ze sfery politycznej wielkich ruchów społecznych, które przyczyniły się do epizodów demokratyzacji. Ale czy to zniknięcie jest prawdziwe i faktyczne, czy jest tylko optycznym złudzeniem, spowodowanym skoncentrowaniem się mediów oraz naukowców na procesach wyborczych oraz „normalnej polityce”? Czy ma to miejsce zawsze, czy tylko pod pewnymi warunkami? Czy ci, którzy walczyli o wielkie zmiany muszą być rozczarowani wolnym tempem transformacji? Jakie mechanizmy są aktywowane i dezaktywowane podczas wznoszących i opadających fal demokratyzacji? Te pytania odnoszą się, w swojej istocie, do efektów procesów zmian i konsolidacji demokracji.

Donatella della Porta jest profesorką nauk politycznych i dziekanem Institute for Humanities and the social Sciences na Scuola Normale Superiore we Florencji, gdzie kieruje także Center on Social Movement Studies (Cosmos). Jest kierowniczką projektu badwaczego finansowanego przez ERC ‘Mobilizing for Democracy’ o uczestnictwie społeczeństwa obywatelskiego w procesach demokratyzacji w Europie, na Bliskim Wschodzie, Azji i w Ameryce Łacińskiej. W 2011 otrzymała Mattei Dogan Prize za wybitne osiągnięcia na polu socjologii politycznej oraz otrzymała doktoraty honoris causa uniwersytetów w Lozannie, Bukareszcie i Goteborgu.