Dostawa urządzeń audiofonicznych – sytemu do dyskusji oraz mikrofonów instrumentalnych – dla Europejskiego Centrum Solidarności

Numer postępowania: WFZP.0261.01.22.AL
Data ogłoszenia: 24.05.2022
Data aktualizacji: 2022-05-24 13:39:32
Rodzaj ogłoszenia: dostawy
Status ogłoszenia: aktywne
Odpowiedzialny: Aleksandra Lewandowska
Wprowadził: Aleksandra Lewandowska
Zatwierdził: Aleksandra Lewandowska


Treść ogłoszenia:

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej eB2B, pod adresem: http://platforma.eb2b.com.pl.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzykać bezpłatnie pod adresem:

https://ecs.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/341123/dostawa-urzadzen-audiofonicznych-sytemu-do-dyskusji-oraz-mikrofonow-instrumentalnych-dla-europejskiego-centrum-solidarnosci 

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: 
http://platforma.eb2b.com.pl.