11.07.2022

ECS działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Ćwierć miliona złotych dla ECS na działania z osobami z niepełnosprawnościami

Plany tyflograficzne na każdym piętrze budynku ECS, warsztaty dla osób głuchych, spacery architektoniczne w polskim języku migowym, w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami stanowisko pracy w bibliotece oraz podnoszenie kompetencji pracowników ECS: kurs polskiego języka migowego i szkolenie z obsługi osób z niepełnosprawnościami – na takie cele przeznaczony zostanie grant w wysokości 248.880 zł, który w ramach programu „Kultura bez barier” otrzymało ECS.


Ponad rok temu w ECS powstał Zespół ds. dostępności, w skład którego wchodzi dziewięciu pracowników.
– Zaczęliśmy od szczerego rozpoznania tego, co jest dostępne, a co wymaga uzupełnienia w obszarze dostępności instytucji. Przeprowadziliśmy badanie ścieżki użytkownika w ECS. Celem badania było sprawdzenie funkcjonalności i oznaczeń w naszej instytucji oraz zaproponowanie zmian, dzięki którym poruszanie się osób z niepełnosprawnościami po obiekcie będzie prostsze i bardziej intuicyjne – mówi Sylwia Bruna, koordynatorka zespołu ds. dostępności, na co dzień pracująca w przestrzeni dla aktywistek i aktywistów SOLIDARNOSĆ CODZIENNIE.
Powstały m.in. trzy filmy w polskim języku migowym o wystawie stałej i o ECS.


Nagrania do filmu o wystawie głównej ECS w PJM, opowiada Marta Rozbicka, fot. Katarzyna Granacka / Archiwum ECS

W kwietniu 2022 roku zespół przygotował do programu „Kultura bez barier” wniosek pod hasłem „Uzmysłowienie”, adresowany do osób głuchych i z niepełnosprawnością wzroku.
W części głównej zaplanowano serię warsztatów adresowanych do młodzieży – osób głuchych i słyszących. Skupimy się na różnorodności i równości odmiennych sposobów percypowania otoczenia za pomocą zmysłów.

– Projekt kierujemy do osób młodych w wieku od 15 do 21 lat, osób głuchych, uczniów bądź absolwentów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie, jedynej placówce edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością słuchu w promieniu ponad 150 km od Gdańska. To dla nas ważna grupa, bo osoby te często nie mają możliwości dalszego rozwoju swoich pasji, działań oraz twórczej pracy z artystami – wyjaśnia Sylwia Bruna. – Do działań zaprosimy również osoby słyszące, aby stworzyć różnorodne, wspierające środowisko.

Efektem projektu będzie również instalacja specjalnych tablic i rozbudowa ich o warstwę edukacyjną.
– To osoby głuche, jako jej autorzy, wprowadzą nas w równościowe doświadczanie świata. Działaniem dodatkowym będzie montaż planów tyflograficznych na każdym piętrze ECS otwartym dla zwiedzających. Takie plany to mapy miejsc, tworzone w formie dotykowej dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacje dostarczane są poprzez dotyk za pośrednictwem form przestrzennych oraz opisów brajlowskich. Dla osób słabowidzących stosuje się na nich czytelną i kontrastową grafikę.

Projekt „Kultura bez barier” jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. O granty ubiegało się 408 jednostek kultury z całej Polski. Pieniądze na realizację projektów otrzymało 111 podmiotów. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozdysponował ponad 17 mln zł.
Program, na który został przyznany grant, ECS musi zrealizować do połowy czerwca przyszłego roku.