30.01.2016

EKSPERT_KA DS. DOSTĘPNOŚCI | warsztaty

termin | 30 stycznia 2016, sobota, godz. 10-16
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, sala warsztatowa nr 5
wstęp | wolny po wcześniejszej rejestracji
rejestracja | olga@440km.pl

Mowa będzie o dostępności przestrzeni publicznej uwzględniającej potrzeby osób z ograniczeniami mobilności i percepcji. Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe zagadnienia prawne o prawach osób niepełnosprawnych. Ekspert ds. Dostępności (Access Oficer) przedstawi sposób wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego przez samorządy miejskie na przykładzie działań podjętych w Gdyni. Przedstawiona zostanie też rola rzecznictwa obywatelskiego w poprawie jakości życia w mieście.

Podczas warsztatów odbędą się zajęcia symulacyjne, które pozwolą zrozumieć potrzeby osób z niepełnosprawnościami w tym z niepełnosprawnością ruchu. Osoby biorące udział w warsztacie poznają zasady procesów inwestycyjnych w mieście i zasady planowania dostępności.

Za dostępnością przestrzeni idzie dostępność usług i wydarzeń: praca, kultura, sztuka, wydarzenia społeczne - stają się dostępne dla wszystkich.Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. arch. Marek Wysocki – pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowego realizującego cele wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego w projektowaniu środowiska fizycznego, produktów i usług. Jest pierwszym w Polsce „Access Oficerem”, powołanym na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd Miasta Gdyni. Twórca programu edukacyjnego „Projektowanie Przestrzeni Wspólnej” realizowanego od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i w miastach województwa pomorskiego.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu "Wspólne rozmowy – plaże dostepne dla wszystkich" realizowanego przez Fundację Machina Fotografika w partnerstwie z Urzędem Miasta Gdyni i Krynicy Morskiej w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" dofinansowanego z funduszy EOG.