Spotkanie 2 | Edwin Bendyk

 
 
   
EDWIN BENDYK
Wirtualność rzeczywista. Interfejsy przestrzeni społecznej

Wykład, 15 kwietnia 2013, poniedziałek, godz. 12.00–13.30
Baszta budynku głównego gdańskiej ASP, I piętro, Targ Węglowy 6

Ćwiczenia – część pierwsza, 15 kwietnia 2013, poniedziałek, godz. 14.30–16.00
Ćwiczenia – część druga, 16 kwietnia 2013, wtorek, godz. 10.00–11.30
Europejskie Centrum Solidarności, Budynek Dyrekcji, I piętro, sala 132, ul. Doki 1
Bycie razem polega na tworzeniu i podtrzymywaniu więzi. Jak dostrzega francuski socjolog Michel Maffesoli, le lieu fait lien - to miejsce, przestrzeń tworzy więź. Przestrzeń rozumiana szerzej, niż tylko jako fizyczny wymiar rzeczywistości. Człowiek żyje w wielowymiarowej przestrzeni społecznej, której morfologię w coraz większym stopniu kształtują media i maszyny. Żyjemy w czasach, kiedy dziecko uczy się więcej słów od maszyn, niż od swoich rodziców. Większość obrazów kształtujących wyobrażenie rzeczywistości współczesnego człowieka pochodzi z mediów. A w XXI wieku również bezpośrednie, nawet intymne relacje między osobami coraz częściej przebiegają z udziałem mediów i maszynowych pośredników. Manuel Castells, najważniejszy badań społeczeństwa sieci nie ma wątpliwości, że żyjemy w wirtualności rzeczywistej, a więc w świecie, w którym dostęp do rzeczywistości determinują interfejsy. Google, Facebook, protokoły stosowane przez operatorów sieci komórkowych - dziesiątki różnorodnych kodów określają i kształtują dostęp do przestrzeni społecznej. Żaden nie jest neutralny, obojętny, ani też przezroczysty. Krytyczna analiza tych kodów jest podstawowym warunkiem autonomii w świecie, w którym również wolność została utowarowiona.
W trakcie warsztatów poznamy mechanizmy działania „utowarowionej wolności” i nauczymy się wykorzystywać krytyczną świadomość istnienia interfejsów i sterujących nimi kodów do kontrolowania osobistej autonomii i realizowania praktyk bycia razem w zmediatyzowanej przestrzeni społecznej. Idealnie, gdyby każdy z uczestników był zaopatrzony w smartfon z dostępem do Internetu, umożliwiający wysyłanie twitów, wpisów na Facebook, geolokalizację (GPS).
  Edwin Bendyk jest dziennikarzem, publicystą i pisarzem związanym z tygodnikiem „Polityka”. Zajmuje się tematyką cywilizacyjną – modernizacją, cyfrową rewolucją, ekologią. Autor książek Bunt sieci (2012), Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu (2009), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci (2004), Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (2002). Wykłada w Collegium Civitas oraz Centrum Nauk Społecznych PAN. Jest też członkiem Rady Fundacji Nowoczesna Polska.
Zobacz też EDWIN BENDYK: Zrozumieć rewolucję. Euromajdan: performans, tragedia, katharsis – wystąpienie w cyklu Gdańskie Wykłady Solidarności.