Wykład 29

   
EWA GRACZYK
Co znaczy i jak działa CZARNY PROTEST?
27 kwietnia 2017 
Ewa Graczyk stawia dwa ważne pytania: Co CZARNY PROTEST mówi nam o obecnej sytuacji polskiego społeczeństwa oraz czy – i jak – może on wpłynąć na przekształcenie się sceny politycznej w Polsce. Próbując odpowiedzieć na pierwsze z nich, wykładowczyni reinterpretuje – z punktu widzenia działaczki ruchu kobiecego – niektóre aspekty polskiej historii po 1989 roku, a chcąc zbliżyć się do odpowiedzi na drugie, twierdzi, że ta całościowa zmiana jest możliwa, lecz wymagałaby wiele pracy różnych środowisk.

Ewa Graczyk jest profesorką w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Współorganizatorka jednej z pierwszych feministycznych konferencji w Polsce (Konferencja o Kopciuszku, Uniwersytet Gdański 2000). Nominowana do Nagrody Literackiej „Nike” 2006 za książkę „Przed wybuchem wstrząsnąć” oraz do Nagrody Literackiej Gdynia 2014 za książkę „Od Żmichowskiej do Masłowskiej. O pisarstwie w nadwiślańskim kraju”; aktywistka społeczna.