Filozofia a idea Europy | Philosophy and the Idea of Europe

Seminarium zakończone
 
termin | 27 marca 2018, godz. 13–20
termin | 28 marca 2018, godz. 9–12
miejsce | ECS, sala warsztatowa nr 4 (III piętro)
wstęp | wolny
język | angielski

Goście:
Dario Gentili, Federica Giardini, Andrzej Gniazdowski, Andrzej Karalus, Małgorzata Kowalska, Andrzej Leder, Łukasz Moll, Mikołaj Ratajczak, Jean-Michel Salanskis (wykład otwierający), Paul Zawadzki

Europa od zawsze była ideą. Stworzona przez literaturę i sztukę, dawne mity i religie, wreszcie historyków, filozofów i uczonych, była wcielana przez działania politycznych i ekonomicznych podmiotów, twórców imperiów, emanowała w gwałtownych rewolucjach i krwawych konfliktach, wreszcie stanowiła podstawę związków i sojuszy. Nigdy nie było jednego europejskiego ideału, ale tylko jego zarysy i realizacje, odzwierciedlające różne konfiguracje sił i pragnień. Zawsze jednak doświadczenie „europejskie” wiązało się z kwestią granic i różnicy; Europa jako różniąca się od innych części świata, innych kultur i innych form życia. Niemniej najbardziej autentycznym doświadczeniem idei Europy było przekraczanie wszelkich granic, różnienie się do samego siebie. Niczym Heglowskie pojęcie, rozciągnięte pomiędzy swymi granicami a ruchem różnicy, idea Europy stanowi właściwy przedmiot filozoficznego badania.

Seminarium „Filozofia a idea Europy” ma być interwencją, która wydaje się potrzebna w czasie kryzysu. Chcielibyśmy postawić pytanie o to, jak dzisiaj wygląda związek filozofii i europejskiej idei. Z jednej strony chcemy więc rozmawiać o sytuacji europejskiej myśli filozoficznej, zastanawiając się nad tym, jakie pytania i problemy określają kształt dyskusji filozoficznej w krajach Europy a z drugiej strony - w jakim stopniu filozofia w Europie sama siebie rozumie jako „europejską”. Z drugiej strony uważamy, że konieczne jest podjęcie tematu ostatnich politycznych i społecznych zmian, które w istotny sposób zmieniły rzeczywistość europejskiej idei, wzmacniając wyobrażeniowe, symboliczne i realne granice tego, co uważa się za „Europę”. Jaka jest obecnie rola filozofii w trwającym kryzysie Europy? I jaką rolę powinna ona odgrywać w dyskusjach i konfliktach kształtujących przyszłość Europy i jej idei?

organizatorzy | Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Europejskie Centrum Solidarności