GDAŃSK PAMIĘTA

termin | od 10 grudnia 2021
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny

GALERIA JEDNEGO OBIEKTU mieści się w przestrzeni ogrodu zimowego ECS. W jednej lub kilku lokalizacjach eksponujemy pojedyncze obiekty. Na co dzień znajdują się one w magazynie, ale zasługują na prezentację z uwagi na swoją niepowtarzalność – wartość artystyczną, historię, wyjątkowość. Na rocznicę dwóch grudniów przygotowaliśmy kilka obiektów.
Prezentujemy prace artystów. Wprowadzenie stanu wojennego i zdelegalizowanie Solidarności wzbudziło bowiem silny opór środowisk twórczych. Artyści zaangażowali się w działalność ruchu kultury niezależnej. Prace Jana Góry oraz Stanisława Gierady to komentarz do sytuacji politycznej i zapis nastroju panującego w kraju.
Polecamy uwadze również przedmioty, które w obozach internowania wykonali własnoręcznie osadzeni, aby niosły nadzieję, podtrzymywały na duchu i umacniały w patriotyzmie.
Ostatnie okazy to pamiątki ze Szwecji, dowód wsparcia, jakiego doświadczyli Polki i Polacy po tym, jak generał zamknął granice.
Warto wiedzieć, że od Sztokholmie po Tokio manifestowano przeciw wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Organizowano też zbiórki pieniędzy i darów, które miały być wsparciem dla podziemia opozycyjnego i obywateli, którzy borykali się z notorycznym brakiem żywności w sklepach.

Szwecję również zalała ogromna fala sympatii dla solidarnościowej Polski. Powstał między innymi, założony przez Szwedów i Polaków, Kommitten för Polen Solidaritet, który zobowiązał się wspierać Solidarność w Polsce – kwestować na jej rzecz, demonstrować przeciw wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego i informować o sprawie szwedzką opinię publiczną. W GALERII JEDNEGO OBIEKTU zaprezentujemy m.in. puszkę, która pochodzi z tamtego pierwszego okresu.

– My, członkowie komitetu, każdą wolną chwilę wykorzystywaliśmy na to, aby na placach i ulicach zbierać pieniądze. Gdy puszka była pełna, biegliśmy z nią do punktu zbornego, gdzie zawartość przeliczano i przekazywano do banku. Potem znów pędziliśmy z pustymi puszkami na ulice, żeby na nowo zbierać pieniądze – opowiada Andrzej Olkiewicz, z wykształcenia geolog, z pasji publicysta, który jako 19-latek w 1957 roku uciekł z Polski na Zachód. – Szczodrość ludzi była przeogromna! Nigdy nie zapomnę skromnie ubranej starszej pani o zmęczonej twarzy, której wyraźnie się nie przelewało. Włożyła do puszki 1000 koron. Dzisiaj, 40 lat później, byłoby to 1300 złotych. W pierwszej chwili nie chciałem przyjąć tak wielkiej sumy, ale gdy obstawała i powiedziała: „Przecież to dla dobrej sprawy! Życzę ci z całego serca, aby twój kraj był wolny i demokratyczny”. Przyjąłem.
 

ZBIÓRKA PAMIĄTEK TRWA

W archiwum ECS gromadzimy pamiątki polskiej drogi do wolności. Od darczyńców z całego świata pozyskaliśmy dotąd 152 metry bieżące materiałów i ponad 5 tys. obiektów muzealnych. Czekamy na każdy dar.
pamiatki@ecs.gda.pl

zobacz | PORTRET ZBIORÓW – bezpłatny e-book
zobacz | WYSTAWY ECS 2008‒2020 - bezpłatny e-book