21.02.2017

GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI

ANDRZEJ RYCHARD
Gdzie jest dzisiaj solidarność?
21 lutego 2017, godz. 17
ECS, biblioteka (I piętro)

Wykład będzie swoistym poszukiwaniem dziedzictwa ruchu Solidarności i sensu solidarności dziś, w Polsce. Punktem wyjścia będzie unikalne połączenie elementów populizmu i programu demokratyczno-rynkowej modernizacji w pierwszej Solidarności. Mowa będzie więc o tym, jak dziedzictwo Solidarności ewoluowało, ulegało rekonfiguracji i wreszcie  co z niego pozostało.

Andrzej Rychard jest dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, autorem ponad 100 publikacji naukowych. Interesują go procesy transformacji ustrojowej, zmian społecznych, demokracji lokalnej, konfliktów społecznych oraz dziedzictwa doświadczenia Solidarności.

→ GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI