22.06.2017

GOSPODARKA DOBRA WSPÓLNEGO | prelekcje i warsztaty

termin | 22 czerwca, czwartek, godz. 14.00–17.45
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny
język wydarzenia | angielski + tłumaczenie na język polski

Czy możliwe jest funkcjonowanie samorządu, biznesu, instytucji edukacyjnych, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju, solidarności społecznej, współpracy i sprawiedliwego podziału dóbr? Jak wprowadzić te wartości w życie? Jak mierzyć to, co naprawdę ważne? Praktyczne rozwiązania zapewnia Gospodarka Dobra Wspólnego, projekt społeczno-gospodarczy, którego twórcą jest Christian Felber.

Gospodarka Dobra Wspólnego ma swoje początki w 2010 r., gdy kilkanaście firm z Austrii, wraz z Christianem Felberem, postawiło sobie następujący cel: gospodarka powinna być dostosowana do wartości konstytucyjnych, takich jak godność ludzka, współpraca, ekologia, sprawiedliwość społeczna i transparentność. Do osiągnięcia tego celu opracowany został „Bilans Dobra Wspólnego", który po raz pierwszy został wdrożony w 2011 r. Gospodarka Dobra Wspólnego jest obecnie wspierana przez ponad 1800 przedsiębiorstw.

PRELEGENCI
/ Christian Felber – profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, pisarz, członek i współzałożyciel globalnego ruchu sprawiedliwości Attac (Autsria), inicjator "Gospodarki Dobra Wspólnego" oraz projektu "Bank na rzecz dobra wspólnego”. Autor książek: "Oszczędzaj Euro!", "Gospodarka Dobra Wspólnego.
/ Gerd Hofielen – ekonomista i psycholog organizacji. Jest dyrektorem Humanistic Management Practices w Berlinie. Współpracuje z liderami biznesu, którzy chcą opierać swoje biznesowe praktyki na wartościach i etyce. Wpiera model i organizację "Gospodarki Dobra Wspólnego", członek zarządu UnternehmensGrün, niemieckiej sieci małych i średnich przedsiębiorstw, działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju.
/ Ulrike Amann – edukatorka, ekspertka ds. dynamicznej facylitacji i moderowania pracy dużych grup. Posiada tytuł magistra rozwoju społeczności, a obecnie jest w trakcie certyfikacji na konsultanta Gospodarki Dobra Wspólnego. Pomaga regionom, gminom, społecznościom i organizacjom pozarządowym w procesie zmian.
/ Gerbhard Moser – niezależny konsultant biznesowy od 1991 roku. Studiował administrację gospodarczą, rozwój organizacyjny i coaching systemowy. Jest certyfikowanym konsultantem zarządzania, a od 2013 r. certyfikowanym konsultantem Gospodarki Dobra Wspólnego.

WARSZTATY
Uczestnicy i uczestniczki warsztatów będą mieli możliwość zapoznania się z ideą Gospodarki Dobra Wspólnego, a także uzyskania podstawowej praktycznej wiedzy na temat tego, jak przygotowywać Bilans Dobra Wspólnego w organizacjach biznesowych, edukacyjnych i w samorządach. Poruszona zostanie także kwestia tworzenia grup lokalnych, które działają na rzecz Gospodarki Dobra Wspólnego.

PROGRAM

/ 14.00–15.00, audytorium
IDEA GOSPODARKI DOBRA WSPÓLNEGO
wystąpienie Christiana Felbera

/15.15–16.45, sale warsztatowe ECS (III piętro)

warsztaty tematyczne
EDUKACJA / prowadzący: Christian Felber
BIZNES / prowadzący: Gerd Hofielen
SAMORZĄD / prowadzący: Ulrike Amann i Gebhard Moser

/ 17.00–17.45, audytorium
JAK ZAŁOŻYĆ GRUPĘ LOKALNĄ NA RZECZ GOSPODARKI DOBRA WSPÓLNEGO
zakończenie

organizatorzy | Urząd Miejski w Gdańsku, ECS, Fundacja Edukacyjna ODiTK