GESINE SCHWAN
O AKTUALNOŚCI SOLIDARNOŚCI

30 sierpnia 2014
ECS, audytorium

 
Gesine Schwan jest niemiecką myślicielką polityczną, profesorem filozofii politycznej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Wykładała m.in. na Uniwersytecie w Cambridge i w New School for Social Research w Nowym Jorku. Była rektorem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest autorką wielu prac poświęconych kulturze politycznej Europy, rozwojowi demokracji i pojednaniu europejskiemu po II wojnie światowej. Promowała na świecie dzieła Leszka Kołakowskiego, z którym łączyła ją intelektualna przyjaźń. Chcąc poznać prace mistrza w oryginale, nauczyła się języka polskiego.
Laureatka Medalu Wdzięczności Europejskiego Centrum Solidarności, przyznanego za wspieranie polskiej opozycji antykomunistycznej.
PRZECZYTAJ TEŻ
„Niemcy zaniedbały europejską solidarność”. Z Gesine Schwan rozmawia Lukas Becht, Kultura Liberalna, 7 lutego 2017 

GALERIA
fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS