Konferencja zakończona | materiał archiwalny poniżej


Europejskie Centrum Solidarności
Instytut Pamięci Narodowej
Narodowe Muzeum Morskie
NSZZ „Solidarność”

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ

3–4 listopada 2016
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

 
Stocznia Gdańska to ważna przestrzeń pamięci Polaków i Europejczyków, miejsce robotniczych protestów i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Przypominają o tym zabytki, takie jak pomnik Poległych Stoczniowców 1970 wraz z placem Solidarności, stoczniowa Brama nr 2 oraz Sala BHP, miejsce podpisania historycznego Porozumienia Gdańskiego i narodzin Solidarności. W 2014 roku ten historyczny zespół obiektów wraz z Europejskim Centrum Solidarności, prowadzącym szerokie działania edukacyjne i promujące dziedzictwo Solidarności, wyróżnione zostały przez Komisję Europejską Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Historia Stoczni Gdańskiej nie ogranicza się jednak tylko do pokojowej rewolucji Solidarności. Decyzja o powstaniu w Gdańsku zakładów produkcji okrętowej i ich rozwój w XIX wieku znacząco wpłynęły na funkcjonowanie miasta. W trakcie obu wojen światowych gdańskie stocznie stały się elementem machiny wojennej, produkowano w nich m.in. okręty podwodne dla cesarskiej, a potem nazistowskiej marynarki wojennej. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Stocznia Gdańska funkcjonowała jako współwłasność Polski i Gdańska, a po II wojnie światowej, państwowa Stocznia Gdańska im. Lenina stała się największym zakładem produkcji okrętowej w Polsce.

Zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat na terenach postoczniowych, nie tylko w wymiarze ekonomicznym, przestrzennym, ale i symbolicznym, spowodowały naturalny wzrost zainteresowania tym historycznym miejscem. Europejskie Centrum Solidarności zaprasza Państwa do udziału w konferencji naukowej poddającej głębszej analizie historię Stoczni Gdańskiej, zarówno w ujęciu politycznym, jak i społecznym, gospodarczym, kulturowym, architektonicznym czy zabytkoznawczym. Interesują nas szczególnie te tematy, które dotąd nie znalazły należytego opracowania. Przewidują wydanie recenzowanej monografii, w której ukażą się artykuły uczestników konferencji.

→ MATERIAŁY POKONFERENCYJNE   
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_pdf
 

Program |
pełna wersja .pdf
3 listopada 2016, czwartek

POWITANIE GOŚCI I PRELEGENTÓW
▪ sala wystaw czasowych (parter)
/ 09.00

PANEL 1 | HISTORIA POLITYCZNA STOCZNI
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: prof. Mirosław Golon
/ 9.45–11.30 / wystąpienia indywidualne
/ 11.30–11.45 / dyskusja

PANEL 2 | TERENY POSTOCZNIOWE
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: Magdalena Staręga i Paweł Golak
/ 13.45–15.00 / wystąpienia indywidualne
/ 15.00–15.15 / dyskusja
/15.30–16.45 / wystąpienia indywidualne
/ 16.45–17.00 / dyskusja

DEBATA | PRZEMIANY PRZESTRZENI POSTOCZNIOWEJ. STRATY, ZYSKI, OCZEKIWANIA
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: Andrzej Trzeciak
/ 18.00–19.00
Wiesław Bielawski / zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej
Tomasz Błyskosz / szef Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Gdańsku
Agnieszka Kowalska / Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
prof. Piotr Lorens / prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
Aneta Szyłak / pełnomocniczka dyrektora ds. powstania Muzeum Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku
/ 19.00–19.30 / dyskusja


4 listopada 2016, piątek

PANEL 3 | HISTORIA SPOŁECZNA STOCZNI
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Przemysław Ruchlewski i dr Jakub Kufel
/ 09.00–11.00 / wystąpienia indywidualne
/ 11.00–11.15 / dyskusja
/ 11.45 –13.15 / wystąpienia indywidualne
/ 13.15–13.30 / dyskusja

PANEL 4 | CULTURAL HERITAGE OF THE GDANSK SHIPYARD: DIVING INTO HISTORIES, IMAGINING FUTURES
▪ sala nr 5 (III piętro)
▪ moderator: dr Jacek Kołtan
/ 11.45–12.30 / wystąpienia indywidualne
/ 12.30–12.50 / public discussion

PANEL 5 | OBRAZ STOCZNI
▪ mediateka (I piętro)
▪ moderator: dr Grzegorz Piotrowski
/ 11.45–13.30 / wystąpienia indywidualne
/ 13.30–13.45 / dyskusja

PANEL 6 | HISTORIA SOŁDKA
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr inż. Witold Kuszewski
/ 14.30–16.00 / wystąpienia indywidualne
/ 16.00–16.15 / dyskusja

PANEL 7 | HISTORIA PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO
▪ sala nr 5 (III piętro)
▪ moderator: Piotr Tarnowski
/ 14.30–16.15 / wystąpienia indywidualne
/ 16.15–16.30 / dyskusja

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
▪ sala wystaw czasowych (parter)
/ 16.30


Komitet naukowy
prof. Wojciech Polak – przewodniczący, Tomasz Błyskosz, prof. Andrzej Gąsiorowski, Paweł Golak, prof. Mirosław Golon, Basil Kerski, dr Jacek Kołtan, dr inż. Jerzy Litwin

Komitet organizacyjny
dr Konrad Knoch, dr Jakub Kufel, Witold Kuszewski, Anna Piekarska, dr Przemysław Ruchlewski, Mateusz Smolana, Magdalena Staręga, Andrzej Trzeciak, Wirginia Węglińska

Patronat honorowy
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

Organizatorzy
Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Partnerzy
Muzeum Stutthof w Sztutowie, Towarzystwo Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek”

INFORMACJE
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
dr Przemysław Ruchlewski, tel.: 517 755 430
dr Konrad Knoch, tel.: 785 120 684

Patronat honorowy


Organizatorzy
         


Partner