LATAJĄCY UNIWERSYTET PRAW CZŁOWIEKA
termin | inauguracja: 31 sierpnia 2022,
zajęcia: wrzesień 2022 – luty 2023

CO
/ filozofia i historia praw człowieka
/ prawa człowieka w ujęciu prawnym
/ naruszenia praw człowieka: rozpoznawanie i reagowanie
/ prawa człowieka a lokalne polityki publiczne
/ edukacja i upowszechnianie wiedzy

PO CO, aby…
/ znać i rozumieć prawa człowieka
/ być ambasadorem i ambasadorką idei w swoim środowisku
/ współtworzyć lokalne polityki i usługi przez pryzmat praw człowieka
/ demokratyzować życie publiczne
/ jednoczyć siły – tworzyć sieci ludzi wierzących w zmianę

HARMONOGRAM

Inauguracja programu
termin | 31 sierpnia 2022
miejsce | Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności

termin | 10-11 września Lublin 
miejsce | miejsce | Lublin, Stowarzyszenie Homo Faber

termin | 17–18 września 2022
miejsce | Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności

termin | 22–23 października 2022
miejsce | Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

termin | 26–27 listopada 2022
miejsce | Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności

termin | 26–27 listopada 2022
miejsce | Lublin, Stowarzyszenie Homo Faber

termin | 10–11 grudnia 2022
miejsce | Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności

termin | 21–22 stycznia 2023
miejsce | Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności

termin | 21–22 stycznia 2023
miejsce | Lublin, Stowarzyszenie Homo Faber

termin | 18–19 lutego 2023
miejsce | Lublin, Stowarzyszenie Homo Faber