25.11.2019

III FORUM PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH | Łączenie. Wspólnota. Solidarność

termin | 25 listopada 2019, poniedziałek
miejsce | ECS, Gdańsk
wstęp | wolny + rejestracja e-mail uczestników → kontakt@federacja-socjalnych.pl

PROGRAM
25 listopada 2019 / poniedziałek

POWITANIE
▪ audytorium ECS
/ 10.00 – 10.15
Projekcja klipu Fundacji Dorastaj z Nami „Dla ciebie zginął pracownik socjalny, a dla mnie mama”
/ 10.15 – 10.30
dr Jacek Kołtan / Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku: Praca jako miejsce czynienia zmiany społecznej i budowy wrażliwości na problemy otoczenia
/ 10.30 – 11.30
dr Marcin Boryczko / Uniwersytet Gdański, PFZPSiPS, Komisja Praw Człowieka IFSW: Solidarność pracownicza. O wspólnotowych źródłach związków zawodowych

panel | JAK TWORZYĆ SOLIDARNOŚĆ ZAWODOWĄ ORAZ WSPÓŁPRACĘ ZAWODÓW POMOCOWYCH
/ 12.00 – 14.00
▪ sala warsztatowa nr 3 (3 piętro)
Lidia Dąbrowicz-Wąsowska: Współpraca pracowników socjalnych i pracowników świadczeń rodzinnych – realia i wyzwania
▪ sala warsztatowa nr 4 (3 piętro)
Ewa Korycka, Bogumił Bącal: Pracownicy socjalni w budowaniu zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy
▪ audytorium
Magdalena Masalska, dr n. med. Tomasz Szafrański: Doświadczenie współpracy z pracownikami ochrony zdrowia w pomocy osobom z zaburzeniami oraz chorobami psychicznymi / Jak pracować z osobami z problemem zbieractwa
▪ sala 3.36 (Solidarność Codziennie, 3 piętro)
Katarzyna Sawicka: Ośrodki Wsparcia Dziennego w strukturach pomocy społecznej
▪ sala warsztatowa nr 5 (3 piętro)
Agnieszka Macyk: Pracownicy socjalni – Asystenci rodziny – budowanie zespołów w oparciu o koncepcję FRIS

panel | SKUTECZNI W DZIAŁANIU PRACOWNICZYM
▪ Czytelnia Archiwum (2 piętro)
/ 12.00 – 14.00
Małgorzata Górska, Adam Bronk Zdunowski / NSZZ „Solidarność” MOPR Gdańsk: „Współpracujemy z pracodawcami”. Skuteczna komunikacja, sztuka kompromisu – dialog z pracodawcą

panel | SKUTECZNI W DZIAŁANIU PRACOWNICZYM
▪ audytorium
/ 14.30 – 15.30
Anna Dunajska, Paweł Maczyński: Pracownicy socjalni razem w social mediach – spotkanie i panel dyskusyjny z twórcami portali: „Pracownik socjalny online” (facebook), „Pracownicy socjalni” (facebook) oraz „Baba z MOPSu” (instagram)


organizatorzy | Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Europejskie Centrum Solidarności, Uniwersytet Gdański
partnerzy | Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” MOPR w Gdańsku, Klub „Miasto Aniołów”, Fundacja Dorastaj z Nami
partner merytoryczny | Wolters Kluwer LEX Pomoc Społeczna
patronat | Prawo.pl