16.04.2019

II GDAŃSKIE DEBATY OBYWATELSKIE

termin | 16 kwietnia, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny

II GDAŃSKIE DEBATY OBYWATELSKIE: Jaki kapitalizm? Jaka gospodarka?

Tym razem zajmiemy się przemianami gospodarczymi i społecznymi w latach 1989–2019. Jaki jest ich bilans? Jaki model gospodarczy urzeczywistniono w minionych trzech dekadach? Jakie są jego konsekwencje społeczne i polityczne? A także – jakie tkwią w nim szanse rozwojowe? Czy miarą naszych dokonań powinien być przede wszystkim wzrost gospodarczy mierzony coraz wyższym wskaźnikiem PKB, czy raczej solidarny rozwój? Próbę odpowiedzi na te i inne pytania przyniesie debata, w której udział wezmą: profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka i prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w październiku 2015 roku powołana do Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie; profesor Dariusz Filar, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej (2004–2010), związany z Uniwersytetem Gdańskim, redaktor i publicysta podziemnego „Przeglądu Politycznego” w latach osiemdziesiątych, a potem członek zespołu tego czasopisma. Rozmowę poprowadzi Edwin Bendyk z redakcji tygodnika „Polityka”.

Wiosenny cykl Gdańskich Debat Obywatelskich poświęcony będzie narodzinom III Rzeczpospolitej, a więc takim wydarzeniom jak obrady okrągłego stołu i czerwcowym wyborom 1989 roku. Każda z debat przyniesie również próbę odpowiedzi na pytanie o bilans wydarzeń 1989 z perspektywy dnia dzisiejszego. Gdańskie Debaty Obywatelskie rozpoczynają gdańskie obchody trzydziestolecia wolnej Polski. Ich inicjatorem był prezydent Paweł Adamowicz, który współtworzył również scenariusz wiosennego cyklu.