AKADEMIA PRZEWODNICKA ECS IM. WOJCIECHA CHARKINA

inauguracja | 26 marca, wtorek, godz. 18

Razem z przewodnikami cały czas tłumaczymy to miejsce, to otoczenie, Gdańsk, Polskę – mówił dyrektor Basil Kerski podczas inauguracji Akademii Przewodnickiej ECS, przypominając okoliczności, w których w 2014 roku rozpoczęła się współpraca naszej instytucji ze środowiskiem przewodnickim: – Byliśmy przekonani, że mamy coś bardzo ważnego do pokazania, piękną historię, że powstaje miejsce, które będzie łączyło Polaków. Mimo to ta inwestycja była bardzo niepopularna. Doszliśmy do wniosku, że ambasadorami ECS mogą być przewodnicy.
W ciągu tych ostatnich pięciu lat weszliśmy w bardzo intensywne relacje. To nie jest tylko kurs, który organizujemy, kończymy, rozdajemy certyfikaty – kontynuował dyr. Kerski. – Na początku 2019 roku doszliśmy do wniosku, że musimy te doświadczenia zbilansować, tworząc nową systematykę współpracy z przewodnikami i potencjalnymi przewodnikami. Uznaliśmy, że musimy te różne formaty – a są to kursy przewodnickie, regularne spotkania i warsztaty, spotkania ze świadkami historii i ekspertami, prezentacja naszych zbiorów, które się zmieniają, programu – skupić.
Tożsamość Akademii Przewodnickiej ECS nadało nazwisko jej patrona, Wojciecha Charkina (1947–2019) – przewodnika, członka PTTK od 1967 roku, dziennikarza, świadka historii – marca ’68, grudnia’70, uczestnika strajku w sierpniu 1980 roku, ofiarodawcy zbiorów ECS, przywołanych na wystawie stałej.
To był człowiek otwarty na innych i zawsze chętnie służył swoją wiedzą, robił to w sposób subtelny i skuteczny, stąd przekonanie, że Wojciech Charkin będzie najlepszym patronem tego nowego rozdziału współpracy z przewodnikami. Wszystkim dla których promocja dziedzictwa Gdańska, Pomorza, Polski jest ważna życzę abyśmy przez następne lata mogli ze sobą harmonijnie współpracować i żebyśmy się wzbogacali naszą wiedzą i dobrą energią – podsumował Basil Kerski, przywołując także osobiste doświadczenie: – Dla mnie był to też człowiek, który w sposób subtelny, nieautorytarny, nieapodyktyczny, zwracał mi uwagę na moje deficyty, uczył mnie.
Dla Wojtka przewodnictwo było misją – powiedziała Wiesława Kasprzewska-Charkin, żona Wojciecha Charkina. – Uważał, że przewodnik to ktoś, kto rzeczywistość ukochanego miejsca powinien pokazać i przedstawić najlepiej jak potrafi. Ogromnie się cieszę, że w Europejskim Centrum Solidarności Akademia, która będzie skupiać takich właśnie przewodników, powstała.

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS