07.08.2019

ISTOTA PATRIOTYZMU | Basil Kerski

Szanowni Państwo!

Zbliża się kolejna rocznica największego polskiego sukcesu obywatelskiego, jakim było podpisanie Porozumień Sierpniowych, kończących strajki robotników, m.in. w Stoczni Gdańskiej. Trzydzieści dziewięć lat po wielkim zwycięstwie Solidarności i narodzinach kultury międzyludzkiej solidarności powinniśmy móc po prostu cieszyć się tym doświadczeniem godności, zaufania, szacunku i porozumienia ponad podziałem. Dziś, niestety, coraz dotkliwiej odczuwamy, że wynegocjowana z takim trudem polska wolność jest w niebezpieczeństwie. Zagrażają jej pogarda, kłamstwo i hejt, prowadzące do podziałów. Nie możemy się na to zgodzić.

Niegodne i przekraczające granice przyzwoitości ataki na ludzi są w jawnej sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawa: przemoc w Białymstoku, ataki na miasto Gdańsk i jego mieszkańców, nienawistna kampania przeciw prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Wszystkie te działania są przyzwoleniem do fizycznej agresji. Czy zapomnieliśmy o zabójstwie Pawła Adamowicza, o tym, co wydarzyło się w Gdańsku 13 stycznia 2019 roku?

W poczuciu odpowiedzialności za najpiękniejszą kartę w najnowszej historii Polski stanowczo sprzeciwiamy się eskalacji języka pogardy i wykluczenia. Niech inspiruje nas doświadczenie Solidarności – dialog w różnorodności jest możliwy, jego warunkiem jest jednak szacunek wobec drugiego człowieka. A jego boleśnie dziś brakuje. Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość Polaków chce żyć w atmosferze wzajemnego poszanowania.

To jest istota prawdziwego patriotyzmu.

Basil Kerski
Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności