Seria Idea Solidarności

Prezentuje prace z zakresu socjologii, filozofii, nauk politycznych oraz historii idei, których głównym motywem jest fenomen solidarności. W jej ramach ukazują się zarówno nowe tytuły, jak i niepublikowane dotychczas w Polsce prace współczesnej humanistyki.
 
       
Kontrrewolucja u bram
redakcja: Jacek Kołtan i Grzegorz Piotrowski

więcej
Solidarity, Democracy, Europe
edited by Basil Kerski and Jacek Kołtan

more
   
Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans
Hartmut Rosa

więcej
Siła symboli przeciw symbolom siły
Jan Kubik

więcej
Solidarność, demokracja, Europa
redakcja: Basil Kerski
i Jacek Kołtan

więcej
Przesilenie. Nowa kultura polityczna
redakcja: Jacek Kołtan

więcej
Przemiany rzeczy publicznej. Od Aten do całej ludzkości
Pierre Manent

więcej
Solidarność i kryzys zaufania
pod redakcją Jacka Kołtana

więcej
Solidarity and the Crisis of Trust
edited by Jacek Kołtan

more
Solidarność a polityka antypolityki
David Ost

więcej
Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji
Ireneusz Krzemiński

więcej
Odnowa kultury politycznej. Siła kultury kontra kultura władzy
Jeffrey C. Goldfarb

więcej
Walka klas w bezklasowej Polsce
Sławomir Magala
[Stanisław Starski]

więcej
Samoograniczająca się rewolucja
Jadwiga Staniszkis

więcej
     
Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980–1981
Alain Touraine

więcej