Wykład 15

   
IRENEUSZ KRZEMIŃSKI
Spełnione i niespełnione. Dwie wizje Polski i niemożliwy dialog
22 maja 2013

 
Ideał Solidarności był ideałem demokratycznego ustroju, opartego na „państwie prawa” i prawach człowieka i obywatela, ale działającego w oparciu o powszechną debatę społeczną. Według Krzemińskiego działalność związkowa i poza-związkowa, rozwijana w czasie legalnej aktywności NSZZ Solidarność, była wynikiem narodzenia się świadomości obywatelskiej i manifestacją społeczeństwa obywatelskiego. Krzemiński dużą część wykładu poświęcił również zmianom w Kościele katolickim, które objawiają się retoryką wrogości oraz angażowaniem się przez Kościół w działalność polityczną. Ekspansja Kościoła w nowej rzeczywistości ustrojowej oznacza daleko silniejszą pozycję, niż aktora, reprezentującego społeczność religijną katolików.

Ireneusz Krzemiński jest profesorem socjologii, kierownikiem Centrum Badania Solidarności i Ruchów Społecznych przy Instytucie Socjologii UW. Członek zarządu Polskiego PEN-Clubu, od 2010 r. członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Krzemiński jest autorem i redaktorem wielu książek, w tym m.in.: Solidarność. Doświadczenie i pamięć (2010), Czego nas uczy Radio Maryja? Socjologia treści i recepcji rozgłośni (2009), Wolność, równość, odmienność. Nowe ruchy społeczne na początku XXI wieku (2006), Polacy – jesień ̛80 (1983), Co się dzieje między ludźmi? (1992), „Solidarność”. Projekt polskiej demokracji (1997) oraz Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji (2013).
 
Zobacz też IRENEUSZ KRZEMIŃSKI: „Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji” – publikacja Wydawnictwa ECS w cyklu Idea Solidarności

IRENEUSZ KRZEMIŃSKI z zespołem: „Solidarność – doświadczenie i pamięć” – raport z badania naukowego