24.06.2020

JAK PAMIĘĆ KSZTAŁTUJE PRZESTRZEŃ? | Forum ECS

24/06/2020, środa, godz. 12.00
/ debata online z ogrodu zimowego ECS
 


Współczesne instytucje, które służą upamiętnianiu ważnych zjawisk przeszłości, często dokonują ingerencji w symboliczne przestrzenie pamięci. Próbują kształtować je, by lepiej służyły współczesności, oddziaływały poprzez swoje narrację, architekturę, kolekcje.
Pamięć jest fenomenem, który łączy nas z przeszłością, zawiera w sobie procesy globalne, doświadczenia lokalne, wspólnotowe, wspomnienia osobiste. Przechowuje ona indywidualne i zbiorowe gesty oraz zjawiska symboliczne. Jest zapisana w miejscach i przestrzeniach, w których dokonały się wydarzenia i procesy, przez co tworzy lokalny, czasem uniwersalny kod miejsc, w których żyjemy.
W rozmowie spróbujemy przyjrzeć się temu, jak dziś w Polsce kapitał pamięci obecny w instytucjach muzealnych wpływa na zmianę otoczenia, kształtując przestrzeń wokół nas, a tym samym także naszą tożsamość.

/ transmisja online fb.com/ecsgdansk, youtube.com/ecsgdapl, gdansk.pl

goście
dr hab. Jacek Dominiczak, prof. ASP / architekt, urbanista, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zajmuje się teorią i metodologią projektowania dialogicznego
Alicja Knast / menadżerka kultury, kuratorka, wykładowczyni, członkini Międzynarodowej Rady Muzeów, dyrektorka Muzeum Śląskiego w Katowicach (2014–2020)
Robert Supeł / menadżer kultury, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

prowadzenie
Andrzej Trzeciak / historyk sztuki, kurator zbiorów, zastępca dyrektora ECS ds. muzealno-archiwalnych
Anna Maria Mydlarska / reżyser, kuratorka zbiorów filmowych, kierownik Działu Dokumentacji Filmowej ECS