28.09.2017

JAK RODZIŁA SIĘ DEMOKRACJA W CZECHOSŁOWACJI?

SPOTKANIE W 40 ROCZNICĘ POWSTANIA KARTY 77

termin
| 28 września, czwartek, godz. 17.30–19.30
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

„Karta 77 pokonała reżim nie dlatego, że była szwadronem dzielnych wojowników, ale dlatego, że stała się wspólnotą ludzi, którzy czuli się zobowiązani, by stać się lepszymi, mądrzejszymi i odważniejszymi" - uważa Martin M. Simecka, sygnatariusz Karty 77, laureat Medalu Wdzięczności, którym ECS honoruje tych, którzy wspierali polską opozycję.
Przed 40 laty powstała Karta 77 (1977–1992), najważniejsze ugrupowanie niezależne w najnowszej historii Czech i Słowacji, którego siła oddziaływała na obywatelskie ruchy nie tylko w Czechach, Słowacji, ale również w Polsce i na Białorusi. Z okazji rocznicy powstania Karty 77 zachęcamy do spotkania z ekspertami. Goście opowiedzą m.in. o specyfice czechosłowackiego sprzeciwu, współpracy opozycji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz przenikaniu się idei demokratycznych. Zastanowią się też nad rolą w przemianach demokratycznych twórców i sygnatariuszy Karty 77 i aktualności jej przesłania.
Wystąpienia mówców będą tłumaczone.

Głos zabiorą
dr Łukasz Kamiński, Uniwersytet Wrocławski
dr Paweł Ukielski, Muzeum Powstania Warszawskiego
dr Milan Barta, Instytut Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze
dr Libor Svoboda, Instytut Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze
Ondrej Matejka, Instytut Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze
Zbigniew Janas, Komitet Obrony Roboytników
Petr Pospichal, Karta 77
Michał Przeperski, Instytut Pamięci Narodowej | moderator