CZEŚĆ! | JĘZYK [PL/ENG/RU]

[PL]
JĘZYK

nauka polskiego / cotygodniowe spotkania / poziom podstawowy i zaawansowany

Drodzy/Drogie,
mimo kwarantanny pamiętamy o Was i pracujemy nad tym, by móc spotykać się z Wami on-line. Tymczasem nasza lektorka Ania przygotuje dla Was krótkie lekcje do pracy w domu. W poniedziałki grupa podstawowa i we wtorki grupa zaawansowana otrzymają maila z materiałem do pracy. Jeśli będziecie mieć pytania, możecie napisać do Ani, która chętnie Wam pomoże.
Czekajcie zatem na wiadomość!
Jeśli nie otrzymacie wiadomości lub chcecie dołączyć do grupy napiszcie do mnie:
m.stuedemann@ecs.gda.pl


Szukasz pracy, ale nie znasz języka polskiego? Chcesz rozpocząć edukację w Polsce lub po prostu swobodnie rozmawiać ze znajomymi? Nic prostszego! Przyjdź do nas na bezpłatny kurs językowy i poznaj tajemnice polskiej gramatyki i ortografii. Prowadzimy lekcje na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

termin
| październik 2019 – maj 2020
test językowy | 30 września, godz. 18.00
udział | bezpłatny
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, 3 piętro
sala | 5

kontakt

/ mail: czesc@ecs.gda.pl
/ Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk
/ Magdalena Stuedemann, tel. +48 58 772 40 74


[ENG]
LANGUAGE

Polish lessons / meetings every week / basic and advanced level

Dear Sirs,
despite quarantine, we remember about you and we work on being able to meet with you online. Meanwhile, our teacher Ania will prepare short lessons for you to work at home. On Mondays the basic group and on Tuesdays the advanced group will receive the email with material for work. If you have questions, you can write to Ania, who will gladly help you.
So wait for the message!
If you do not receive the message or want to join the group, email me at:
m.stuedemann@ecs.gda.pl


You are looking for a job but do not speak Polish? You want to start your education in Poland or just talk to your friends freely? Nothing could be simpler! Visit us for a free language course and learn Polish grammar and spelling secrets. We teach basic and advanced level lessons.

duration | October 2019 – May 2020
language proficiency test | 30 September, 6:00 PM
participation | free
location | Europejskie Centrum Solidarności (European Solidarity Centre), 3rd Floor
room | 5

contact details
/ e-mail: czesc@ecs.gda.pl
/ Europejskie Centrum Solidarności (European Solidarity Centre), 1 Solidarności Square, Gdańsk
/ Magdalena Stuedemann, tel. +48 58 772 40 74

[RU]
ЯЗЫК

учёба польского языка / еженедельные встречи / базовый и продвинутый уровни

Дорогие друзья!
несмотря на карантин, мы помним о Вас и работаем над тем, чтобы иметь возможность встречаться и общаться с Вами в режиме он-лайн. А пока наша преподавательница Аня подготовила для Вас краткие лекции для работы дома. По понедельникам начальная группа, а по вторникам - продвинутая группа будут получать по электронной почте материал для работы. Если у Вас возникнут вопросы, Вы можете написать Ане, которая охотно Вам поможет.
Ждите от нас сообщений!
Если Вы не получите сообщение или захотите присоединиться к группе, напишите мне:
m.stuedemann@ecs.gda.pl

Ищешь работы, но не говоришь по-польски? Хочешь начать учёбу в Польше либо просто свободно разговаривать с друзьями? Нет проблемы! Заходи к нам на бесплатный языковый курс и узнай тайны польской грамматики и орфографии. Проводим уроки на базовым и продвинутым уровнях.

срок | октябрь 2019 – май 2020
языковой тест | 30 сентября в 18.00 ч.
участие | бесплатное
место проведения |Европейский центр солидарности, 4 этаж
место | зал 5

контакт
/ mail: czesc@ecs.gda.pl
/ Европейский Центр Солидарности, пл. Солидарности 1, Гданьск
/ Magdalena Stuedemann, тел. +48 58 772 40 74