Wykład 6

   
JEFFREY GOLDFARB
Tworząc na nowo kulturę demokratyczną
6 października 2011

 
Gdy ludzie spotykają się i wspólnie dyskutują, kształtują zdolność do wspólnego działania na podstawie wspólnych zobowiązań, zasad i ideałów, rozwijając tym samym siłę polityczną. Ta siła utworzona jest przez interakcję społeczną i osiągana poprzez wspólne działania, które definiują społeczną sytuację. W zdolności definiowania, określanej przez Goldfarba jako „polityka drobnych spraw”, znajduje się siła stanowienia alternatywy dla istniejącego porządku politycznego. Na przykładzie ruchu Occupy Wall Street oraz polskiej Solidarności Goldfarb opisuje jak dalece codzienne spotkania, rozmowy i działania obywateli stanowią o ich sile politycznej sprzeciwiającej się przymusowi rządzących. Ekspresja życia zaangażowanych ludzi i zdolność wspólnego działania, tworzą na nowo kulturę demokratyczną.

Jeffrey C. Goldfarb jest profesorem socjologii New School for Social Research w Nowym Jorku, zajmuje się kulturą polityczną i socjologią mediów. To wieloletni badacz związków kultury i polityki w Europie Środkowej, w tym polskiego teatru studenckiego i opozycji demokratycznej. W swoich najnowszych badaniach skupia się na koncepcji polityki drobnych spraw, pokazując fundamentalną rolę potencjału politycznego, który obecny jest w codziennych kontaktach międzyludzkich. Autor książek The Persistence of Freedom: The Sociological Implications of Polish Student Theater (1980), On Cultural Freedom: An Exploration of Public Life in Poland and America (1983), Polityka małych rzeczy. Siła bezsilnych w mrocznych czasach (2012), Odnowa kultury politycznej. Siła kultury kontra kultura władzy (2012).
 
Zobacz też JEFFREY GOLDFARB: „Odnowa kultury politycznej. Siła kultury kontra kultura władzy” – publikacja Wydawnictwa ECS w cyklu Idea Solidarności