Archiwum Cyfrowe KK NSZZ

TYP: ARCHIWUM CYFROWE
KATEGORIA: "SOLIDARNOŚĆ"
DOSTĘP: http://www.solidarnosc.org.pl
Archiwum KK NSZZ "Solidarność" gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały archiwalne NSZZ "Solidarność", w tym historyczne materiały archiwalne z lat 1976-1990 obejmujące:

  • akta struktur NSZZ "Solidarność" - krajowych, zagranicznych, regionalnych i szczebla zakładowego, w tym materiały Krajowej Komisji Porozumiewawczej, Komisji Krajowej, Krajowej Komisji Wykonawczej, Regionów NSZZ "Solidarność" m.in.: Gdańskiego, Słupskiego, Mazowsze, Środkowowschodniego, Śląsko-Dąbrowskiego oraz komisji zakładowych NSZZ "Solidarność";
  • akta komitetów społecznych organizowanych i działających w oparciu o struktury NSZZ "Solidarność";
  • spuścizny kapelanów "Solidarności": śp. ks. prałata Hilarego Jastaka - proboszcza w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni oraz śp. Ks. Prałata Henryka Jankowskiego;
  • kolekcje prywatne, w tym korespondencję do Lecha Wałęsy z lat 1983 - 1989;
  • kolekcje materiałów dotyczących strajków i wydarzeń politycznych w PRL, a także zbiory czasopism i druków zwartych wydawnictw niezależnych publikowanych przez NSZZ "Solidarność" oraz KSS KOR, Ruch Młodej Polski, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża i inne;
  • 2,5 tys. plakatów i ulotek - również z Marca 1968 i Grudnia 1970 roku;
  • 20 tys. fotografii, negatywów, matryc drukarskich;
  • ok. 700 taśm, kaset i szpul radiowych z zapisem posiedzeń ciał statutowych Związku, wywiadów działaczy NSZZ "Solidarność", programów kabaretowych, piosenek "niezależnych" i innych materiałów związanych z "Solidarnością".

Spis zespołów i kolekcji archiwalnych dostępny jest w systemie informacji archiwalnej SEZAM.

Część materiałów w formie cyfrowej udostępniona została w oprogramowaniu dLibra. W skład udostępnionego zasobu poza archiwaliami związkowymi (listy delegatów i przedstawicieli, listy członkowskie, ewidencje), dokumentacją fotograficzną i graficzną, znajduje się również kolekcja 195 publikacji tzw. bibuły - dostępnych do przeglądania w formacie djvu.