PRZEWODNIK PO WYSTAWIE STAŁEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI
pod redakcją Basila Kerskiego i Konrada Knocha

Ponad 100 stron pełnych fotografii, opisów eksponatów i opowieści z fascynujących czasów polskiej drogi do wolności. Walorem jest poręczny format. Z przewodnikiem w ręku można przemierzyć wystawę stałą ECS, albo wrócić do ekspozycji po czasie. Można też ofiarować go przyjaciołom i zaprosić ich do ECS!
Przewodnik jest niczym podstawowy kurs wiedzy o polskiej pokojowej rewolucji, która zmieniła porządek polityczny w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Czytelnik znajdzie tu wiele przystępnie napisanych tekstów, ciekawostki i wspomnienia bohaterów zdarzeń oraz liczne fotografie, zarówno prezentujące wystawę stałą ECS, jak i ukazujące opisywane wydarzenia. Utrzymując porządek chronologiczny zwiedzania, zadbaliśmy też o rzuty 3D wystawy z zaznaczonymi najważniejszymi miejscami ekspozycji.
Nie zapomniano o zaprezentowaniu historycznych przestrzeni, z którymi sąsiaduje ECS, bowiem to tu narodziła się Solidarność.

Zapraszamy do lektury i zwiedzania wystawy stałej ECS.
 
Gdańsk 2016, 116 stron
ISBN: 978-83-62853-51-9
→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj