KASY

PAŹDZIERNIK — KWIECIEŃ
poniedziałek, środa – piątek | 10–16
sobota – niedziela | 10–17
wtorek | nieczynne

MAJ
— WRZESIEŃ
poniedziałek – piątek | 10–18
sobota – niedziela | 10–19

tel.: 58 772 41 12


BEZPIECZEŃSTWO. Wszystkie powierzchnie, których dotykają nasi goście – m.in. ławki, poręcze, klamki, obicia foteli, monitory na wystawie itd. – pokryte są powłoką fotokatalityczną, która zabija koronawirusa oraz inne wirusy, bakterie i grzyby. Preparat jest w pełni bezpieczny dla zdrowia, a przy tym niewidoczny gołym okiem i nieodczuwalny podczas dotyku.
WYSTAWA STAŁA
CENA BILETU / zawiera opłatę za audioprzewodnik dla każdego zwiedzającego
bilet normalny / 30 zł
bilet ulgowy / 25 zł
bilety grupowe | 11–50 osób
              bilet grupowy normalny / 28 zł
              bilet grupowy ulgowy / 22 zł
bilet rodzinny | pakiet 2+2 lub 2+3 / 84 zł
 Przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej).             Dla każdego kolejnego dziecka należy kupić bilet grupowy.

▪ posiadacz KARTY DUŻEJ RODZINY
             bilet normalny / 24 zł
             bilet ulgowy / 19 zł
             bilet rodzinny | pakiet 2+2 lub 2+3 / 60 zł
▪ posiadacz METROPOLITALNEJ KARTY DO KULTURY
bilet normalny / 24 zł
bilet ulgowy / 19 zł
▪ posiadacz KARTY TURYSTY
bilet normalny / 24 zł
bilet ulgowy / 19 zł
▪ posiadacz KARTY „MOJE MIASTO GDYNIA”
bilet normalny / 24 zł
bilet ulgowy / 19 zł


WÓZKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ ►►
Wózki dla osób dorosłych (2 sztuki) są dostępne bezpłatnie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji – zapytaj przy kasach.

BILET ULGOWY 
Przysługuje: 
▪ osobom fizycznym za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi, następującym osobom: uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych; studentom; osobom odbywającym studia doktoranckie; osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom; seniorom powyżej 65 roku życia


BILET BEZPŁATNY
 
Przysługuje:
▪ osobom fizycznym odznaczonym: Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, krzyżem Wolność i Solidarność, Medalem Wdzięczności oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
▪ sygnatariuszom Porozumień Sierpniowych 1980 roku z Gdańsk, Szczecina, Katowic i Jastrzębia Zdroju
▪ honorowym obywatelom Gdańska
▪ osobom posiadającym status pokrzywdzonego i status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
▪ członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
▪ pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
▪ dziennikarzom legitymującym się odpowiednim dokumentem
▪ dzieciom do lat siedmiu
▪ dzieciom z domów dziecka i ich opiekunom
▪ opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób)
▪ przewodnikom grup turystycznych
▪ posiadaczom Karty Polaka
▪ posiadaczom
Karty Mieszkańca Gdańska / jeden raz w każdym roku kalendarzowym,
  Kartę Mieszkańca można założyć tu: jestemzgdanska.pl
▪ gościom z Ukrainy na podstawie dokumentu potwierdzającego przybycie do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 ►►
WYSTAWA STOCZNIA ►►
CENA BILETU / zawiera opłatę za audioprzewodnik dla każdego zwiedzającego
bilet normalny / 15 zł
bilet ulgowy / 10 zł
▪ ulgi / takie same jak przy zakupie biletów na wystawę stałą
bilet specjalny / 12 zł
▪ dostępny tylko przy jednoczesnym zakupie biletu na wystawę stałą i tylko w kasach ECS
WYDZIAŁ ZABAW ►►
CENY BILETÓW
dziecko pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna
/ oferta dla dzieci 0–10 lat
bilet normalny / 9 zł
bilet ulgowy / 5 zł
dziecko pozostaje pod opieką edukatorki, nie dłużej jednak niż 2 godziny
/ oferta dla dzieci 5–10 lat
dziecko pozostaje w Wydziale Zabaw, a rodzic udaje się na wystawę stałą / 9 zł
dziecko pozostaje w Wydziale Zabaw, a rodzic ma czas wolny / 20 zł
▪ dziecko pozostaje pod opieką edukatorki, nie dłużej jednak niż 1 godzinę
        / oferta dla dzieci 5–10 lat
        dziecko pozostaje w Wydziale Zabaw, a rodzic udaje się na wystawę czasową „Stocznia” / 5 zł

BILET ULGOWY
Przysługuje:
▪ dzieciom z niepełnosprawnościami
▪ posiadaczom kart dużej rodziny

BILET BEZPŁATNY
Przysługuje:
▪ dzieciom, które nie ukończyły drugiego roku życia
▪ jednemu opiekunowi grupy zorganizowanej
▪ gościom z Ukrainy na podstawie dokumentu potwierdzającego przybycie do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 ►►
instalacja w postaci stołu DOBRE SŁOWO ►►
obraz ZŁE SŁOWO ►►
Galeria Mesa, ogród zimowy, parter → wstęp wolny
KWESTIE ORGANIZACYJNE
ZASADY ZWIEDZANIA WYSTAWY STAŁEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ►►
ZASADY WAŻNOŚCI I ZWROTU BILETÓW NA WYSTAWĘ STAŁĄ ►►
ZASADY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI WSPÓLNYCH W BUDYNKU EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ►►