Wykład 25

   
JAN SOWA
„Solidarność”: samoorganizacja, dobro wspólne, komunizm
7 grudnia 2016

 
Wykład będzie próbą spojrzenia na Solidarność w sposób polemiczny wobec dwu popularnych narracji, które uznają powstanie owej organizacji za tryumf albo intelektualnych elit (narracja KOR) albo też tradycji narodowo-religijnej (narracja patriotyczna). Zamiast tego Jan Sowa przedstawi Solidarność jako autonomiczne dzieło polskich robotników i robotnic, którzy od początku PRL szkolili się w trudnej sztuce samorządu i budowania niezależnych od państwa struktur organizacyjnych. W tym samym duchu odczytany zostanie program I Krajowego Zjazdu Delegatów z jesieni 1981 roku. Jego postulaty i wydźwięk okazują się nadzwyczaj aktualne i w ciekawy sposób wpisują się we współczesne spory i dyskusje dotyczące dóbr wspólnych.

Jan Sowa jest teoretykiem i badaczem materializmu dialektycznego. Studiował literaturę, filozofię i psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Paryskim VIII w Saint-Denis we Francji. Obronił pracę doktorską z socjologii i habilitację z dziedziny kulturoznawstwa. Jan Sowa prowadził badania i wykładał na wielu Uniwersytetach w Polsce i za granicą (między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Sao Paulo w Brazylii). Związany również z Wolnym Uniwersytetem Warszawskim. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Jan Sowa jest autorem i redaktorem wielu książek, około stu jego artykułów zostało opublikowanych w Polsce i za granicą (w tym we Francji, USA, Czechach i Meksyku).