Wykład 28

JAN KUBIK
Społeczeństwo obywatelskie, polityki protestów i konsolidacja demokracji: lekcje z Polski, Węgier, Korei Południowej i Tajwanu
30 marca 2017 
Teza, że silne społeczeństwo obywatelskie jest jednym z podstawowych filarów demokracji jest raczej niekontrowersyjna. Zaskakuje zatem brak szczegółowych analiz jak ten filar działa. Proponujemy taką analizę w oparciu o długoterminowe badania nad protestami i samoorganizacją się społeczeństw w czterech krajach. Analiza porównawcza pozwala również przyjrzeć się dokładniej specyficznym cechom polskiej sytuacji.

Jan Kubik jest dyrektorem UCL School of Slavonic and East European Studies w Londynie. Jest autorem wielu książek i artykułów naukowych, w których porusza kwestie oddziaływania na siebie polityki, władzy i kultury, oraz władzy i ruchów społecznych, w szczególności w kontekstach post-komunistycznych i post-autorytarnych transformacji. Jego prace dotyczą także logiki działania społeczeństwa obywatelskiego i protestów w nowych demokracjach.