W ramach seminariów badawczych ECS, podejmowane są problemy z zakresu historii najnowszej czy szeroko rozumianych nauk społecznych i politycznych. Celem seminariów badawczych jest pogłębiona dyskusja i analiza problemów naukowych w gronie ekspertów, wymiana doświadczeń badawczych i podejmowanie nowych wyzwań naukowych. Zapraszamy do uczestnictwa i współorganizacji naszej serii seminariów badawczych oraz dzielenia się wynikami swoich badań.