Badź na bieżąco! → FB Solidarność Codziennie

Poznaj organizacje pozarządowe, które mają swoje biura w przestrzeni Solidarność Codziennie.

FUNDACJA IM. KS. PROF. WŁODZIMIERZA SEDLAKA
numer pokoju | 3.23
kontakt | tel.: 793 021 216, e-mail: fundacja.sedlaka@gmail.com
bioelektronika.org.pl
Prof. Włodzimierz Sedlak był duchownym, twórcą polskiej szkoły bioelektroniki, czyli nauki zajmującej się badaniem budowy i funkcjonowania żywych organizmów, a następnie konstruowaniem podobnych elementów elektronicznych. Inspirując się działalnością naszego patrona, prowadzimy wszechstronne działania na rzecz promowania bioelektroniki, ochrony środowiska oraz krajoznawstwa.

FUNDACJA PRZESTRZENIE DIALOGU
numer pokoju | 3.23
kontakt | e-mail: beata.maciejewska@przestrzeniedialogu.org
przestrzeniedialogu.org
Naszą główną działalnością jest realizacja innowacyjnych działań edukacyjnych dotyczących praw człowieka, aktywności lokalnej i zrównoważonego rozwoju. W naszych warsztatach i szkoleniach, prowadzonych w całej Polsce, wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób, m.in. ludzie mediów, urzędnicy, lokalni liderzy i politycy.

GDAŃSKA FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI

numer pokoju | 3.20, 3.24
kontakt | tel.: (58) 772 42 03, e-mail: sekretariat@gdanskafundacja.pl
gdanskafundacja.pl
Naszym celem jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Realizujemy zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Organizujemy warsztaty, cykliczne spotkania z seniorami oraz wykłady.

GDAŃSKA FUNDACJA TERAPII I ROZWOJU
numer pokoju | 3.23
kontakt | tel.: 535 004 069, e-mail: fundacja.rozwoju@wp.pl
Zajmujemy się przede wszystkim terapią za pomocą sztuki, m.in. organizując warsztaty tworzenia opowieści. Efektem prowadzonych przez nas projektów są wydane książki i nagrane słuchowiska. Naszą ideą jest stwarzanie przestrzeni do kreatywności – wśród dzieci i młodzieży, ale również pedagogów, nauczycieli i rodziców.

GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDÓW RUCHU SOLIDARNOŚĆ
numer pokoju | 3.22
kontakt | tel.: (58) 772 42 05, (58) 341 11 27
stowarzyszenieinwalidow.pl
Prowadzimy punkt informacji dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Realizujemy programy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, ułatwiające m.in. rozwój kariery zawodowej. Wspieramy swoich podopiecznych w życiu codziennym, m.in. organizując bezpłatne konsultacje prawne.

FUNDACJA METAPOMOC
numer pokoju | 3.23
kontakt | tel.: 604 214 476, e-mail: metapomoc@metapomoc.pl
metapomoc.pl
Realizujemy programy adresowane do młodych ludzi z placówek opiekuńczych, domów dziecka i rodzin zastępczych, wspierające ich w codziennym życiu, motywujące do rozwoju, wskazujące różne możliwości edukacji zawodowej i zatrudnienia oraz wspomagające w pozyskaniu własnego mieszkania. W naszych działaniach kierujemy się zasadą: „W czynieniu dobra nie ma granic ani konkurencji”.

REGIONALNE CENTRUM WOLONATARIATU W GDAŃSKU
numer pokoju | 3.27, 3.28, 3.31
kontakt | tel.: 58 772 42 18/19, e-mail: gdansk@wolontariat.org.pl
wolontariatgdansk.pl
Nasi wolontariusze są niemal wszędzie: wspieramy wydarzenia kulturalne, sportowe, muzyczne. Tworzymy sieć wolontariuszy współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami. Koordynujemy programy wolontariackie, m.in.: Wolontariat Miasta Gdańska, wolontariat seniorów, wolontariat szkolny i pracowniczy.

STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

numer pokoju | 3.19
kontakt | tel.: 733 522 773, 883 408 306, e-mail: spps.gdansk@gmail.com
profilaktykaspoleczna.pl
Zrzeszamy zaangażowanych społecznie specjalistów: psychologów, pedagogów, prawników, lekarzy, policjantów, terapeutów, dietetyków. Wspólnie realizujemy warsztaty, seminaria, spotkania grup psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów. Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną.

VIDEO STUDIO GDAŃSK
numer pokoju | 3.26, 3.29
kontakt | e-mail: biuro@videostudio.com.pl
videostudio.com.pl
Jesteśmy producentem filmów i programów telewizyjnych. Inicjujemy i wspieramy projekty społeczne, obywatelskie i kulturalne, wykorzystujące komponent filmowy, szczególnie mający związek z historią Solidarności. Prowadzimy warsztaty m.in. z wystąpień publicznych i wizerunku medialnego, współpracy z dziennikarzami. Zapraszamy także do naszego archiwum filmowego, dokumentującego przemiany ustrojowe w Polsce od roku 1980. Jest ono bazą naszej wspólnej z Europejskim Centrum Solidarności