Wykład 31

KRZYSZTOF PODEMSKI      
Ruchy społeczne czy protesty? Opór wobec polityki władz 2015–2017
 
Tytułowe zagadnienie będzie analizowane z perspektywy ostatniej, wydanej już po śmierci, pracy wybitnego badacza ruchów społecznych Charlesa Tilly’ego (SOCIAL MOVEMENTS 1768–2012). Zgodnie z jego teorią ruchy społeczne powstały dopiero pod koniec XVIII wieku i są politycznym kompleksem złożonym z trzech elementów: politycznych kampanii, repertuarów politycznych oraz publicznych reprezentacji zbiorowych. Pojawiały się one wcześniej, ale nigdy nie łącznie. W swoim wykładzie profesor Podemski pokaże, jak polskie protesty mające miejsce od 2010, a zwłaszcza od 2015 roku, różnią się od protestów z lat 1945–1989 oraz od protestów z pierwszych dwóch dekad III RP.

Profesor Krzysztof Podemski to poznański socjolog, kierownik Zakładu Metod i Technik Badań Socjologicznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo interesuje się dyskursem publicznym, społeczeństwem obywatelskim, ruchami społecznymi, kulturą polityczną, socjologią podróży i kontaktów międzykulturowych. Autor wielu artykułów naukowych i książek m.in. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej (redakcja), Obrazy i wizje społeczeństwa polskiego w prasie krajowej i zagraniczne w 1981 czy Socjologia podróży, a także felietonista poznańskich gazet.